Page 1 of 1

Giúp đỡ căn chỉnh trong DataReport của VB.net ?

Posted: Mon 27/05/2019 2:38 pm
by lovecrack
Chào các bác mình đang làm báo cáo bằng DataReport của VB.net có một cái vướng mắc là không thể căn chỉnh được nội dung của các dòng báo cáo , mình kéo nhỏ lại rồi nhưng nó hiện to quá, tìm mãi không ra, các bác nào đã làm rồi chỉ giúp mình với, hiện tượng như thế này:
Image

Image
[-O< [-O<