Page 1 of 1

chuyên đề về việc xây dựng 1 phần mềm quản lý với C#

Posted: Thu 16/05/2019 3:16 am
by DuyCanh
Hi các bạn.
Các bạn nhớ nhấn ĐĂNG KÝ kênh để nhận được video mới nhất nhé. Link đăng ký kênh: https://bit.ly/2UMg3a0

Mình đang xây dựng nội dung các chuyên đề về việc xây dựng 1 phần mềm quản lý với C#

Ủng hộ tinh thần admin nào. Các bạn góp ý thêm để mình hoàn thiện phần chuẩn bị nội dung nhé

www.youtube.com/watch?v=TsbueDxwkcY&feature=youtu.be