• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Thêm cột stt trong unbound xtrareport có sử dụng group

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

mrsiro
Posts: 6
Joined: Tue 30/09/2014 10:01 am

Thêm cột stt trong unbound xtrareport có sử dụng group

Postby mrsiro » Fri 03/05/2019 3:12 pm

Chào mọi người mình có 1 blank xtrareport được set datasource = datatable, vì thế cho nên trong phần design ko có hiển thị field list.
Report này mình có sử dụng group.
Mình có 1 label để đánh số thứ tự với code như sau:

Code: Select all

Private Sub Detail_BeforePrint(sender As Object, e As PrintEventArgs) Handles Detail.BeforePrint
        strstt += 1
        colSTT.Text = strstt.ToString
End Sub

Nhưng cột stt của mình nó lại chạy tăng dần qua các group, giờ mình muốn cứ qua 1 group mới thì nó bắt đầu lại từ số 1. Ai biết có thể giúp mình với nhé.muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 542
Joined: Fri 26/11/2010 1:15 pm
Location: TP.HCM
Has thanked: 189 times
Been thanked: 33 times
Contact:

Re: Thêm cột stt trong unbound xtrareport có sử dụng group

Postby muaphonui_2010 » Mon 06/05/2019 8:51 pm

bạn chụp cái màng hình thiết kế của report lên mọi người xem thử


Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests