• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 705
Joined: Thu 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 2 times

Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Postby dong » Sat 23/03/2019 11:57 am

Trong access: Hỏi cách vấn tin có điều kiện lồng với vấn tin kiểm tra điều kiện sự tồn tại mẫu tin đó, ví dụ mình có vấn sau:

Code: Select all

SELECT    FIELD1, FIELD2, FIELD_EXPRESSION1, FIELD_EXPRESSION2
FROM         TABLE
WHERE     CONDITION


Trong đó:
FIELD1, FIELD2: là các trường của table
FIELD_EXPRESSION1, FIELD_EXPRESSION2: là các biểu thức có kèm theo điều kiện kiểm tra sự tồn tại mẫu tin đó

Code: Select all

FIELD_EXPRESSION =

SELECT *
FROM TABLE
WHERE EXISTS (
  SELECT NULL
  FROM TABLE AS TABLE_2
  WHERE (CONDITION) 
);


khi viết vấn tin dạng này bị báo lỗi vì chưa biết cách vấn tin sự tồn tại mẫu tin con đó (cùng 1 table duy nhất), để viết vấn tin dạng trên cấu trúc vấn tin như thế nào ?ncxn
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 62
Joined: Thu 27/01/2011 9:37 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Postby ncxn » Tue 26/03/2019 8:30 am

Nhìn là thấy sai sai. làm gì có EXPRESSION là 1 query?

mình nghĩ bạn trình bày full data và điều kiện lên để mọi người giúp tốt hơn là đưa ra vấn đề mà chính bạn cũng mơ hồ như vậy.

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 705
Joined: Thu 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 2 times

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Postby dong » Tue 26/03/2019 8:41 am

Không phải bạn ơi do mình chưa hiểu cách vấn tin dữ liệu có dạng lấy ra danh sách trong danh sách đó các mẫu tin đồng hạng này để làm điều kiện tính cho các biểu thức trên, nếu mình hiểu cách vấn tin rồi thì hỏi là gì.

ncxn
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 62
Joined: Thu 27/01/2011 9:37 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Postby ncxn » Tue 26/03/2019 9:07 am

Bạn tìm với từ khóa subquery in ms access

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 705
Joined: Thu 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 2 times

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Postby dong » Wed 27/03/2019 12:00 pm

cách của bạn xử lý là sử dụng các vấn tin lồng nhau, mình chưa nghĩa ra cách lấy sử dụng subquery hay vấn tin lòng nhau, cái vấn tin dữ liệu của mình hơi khó

ncxn
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 62
Joined: Thu 27/01/2011 9:37 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Postby ncxn » Wed 27/03/2019 1:59 pm

Thì đã kêu bạn đem dữ liệu và yêu cầu lên; chứ bạn học access mà tự nghĩ ra những thứ vượt tưởng tượng của Bill Gates chẳng khác làm khó mọi người.
Các EXPRESSION luôn là function trả về kết quả, muốn sử dụng như query phải dùng tới VBA. Nhưng bạn nói mơ hồ vậy thì chịu.

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 705
Joined: Thu 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 2 times

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Postby dong » Wed 27/03/2019 3:00 pm

Mình nói chuyện với bạn mà mình cũng quên đưa ví dụ lên. Trong Access mình muốn nhóm và gán dữ liệu theo điều kiện mang 2 giá trị 0 và 1 (true hoặc false) và kèm điều kiện NGAYGIAO >= #01/01/2019# and NGAYGIAO <= #31/01/2019# mình viết câu lệnh như thế nào ? dữ liệu mình để trong file excel gồm có hai sheet: Original data và Result, trong đó Original data là dữ liệu gốc sheet còn lại là kết quả vấn tin mình cần, khi chạy vấn tin access, nhờ các bạn giúp đỡ vấn tin trên. http://www.mediafire.com/file/hkkw519bw ... 2.xls/file

ncxn
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 62
Joined: Thu 27/01/2011 9:37 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Postby ncxn » Fri 29/03/2019 8:56 am

Dữ liệu 1/0 dựa trên điều kiện nào?

À mà mình thấy bạn đã trao đổi ở GPX ; trên đấy toàn pro SQL và sôi động hơn ở đây nhiều.

FlyingFox
Guru
Guru
Posts: 832
Joined: Wed 20/04/2011 9:56 am
Been thanked: 325 times

Re: Cấu trúc vấn tin có điều kiện đồng thời kiểm tra sự tồn tại các mẫu tin cùng với nó ?

Postby FlyingFox » Mon 01/04/2019 5:53 am

Nếu SQL Server thì dùng CASE còn Ms Access thì dùng IIF
  1. SELECT [FIELD1, FIELD2,
  2.        IIF(NGAY >= #01/01/2019# AND NGAY <= #31/01/2019#, 1,0) AS FIELD_EXPRESSION1
  3. FROM TABLE


Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests