• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Xin trợ giúp về chờ phiên làm việc trong 1 sự kiện

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

ngovanthuc
Posts: 4
Joined: Wed 02/06/2010 8:02 am

Xin trợ giúp về chờ phiên làm việc trong 1 sự kiện

Postby ngovanthuc » Mon 11/03/2019 2:40 pm

Mình có 1 sự kiện như thế này
Public sub Tensukien(sender, ..)
Xử lý và lưu ma
end sub

sự kiện của mình được gắn vào việc nhận cổng Com mỗi khi có dự liệu đẩy vào cổng com thì sự kiện này được đọc vào và chay code trong này, nó đã ok không vấn dề gì cho tới khi có 2 cổng com thì việc chạy vào sự kiện này có thể rất gần nhau nên 1 số code bị xung đột nên xử lý không đúng.
Ý tưởng mình muốn hỏi là làm sao cổng com thứ nhất chạy code vào mà chưa xử lý xong sự kiện này mà thằng khác nhảy vào thì phải đứng chờ ở đâu sự kiện đợi khi thằng đầu chạy xong rồi mới đc chạy tiếp
xin cảm ơn!Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 29 guests