Page 1 of 1

Lấy dữ liệu từ file access đổ vào Datagridview [Help help huhu]

Posted: Thu 24/01/2019 11:04 pm
by tuan.vn.com
Chào các bác Pro ạ, e mới nghiên cứu món vb.net nên còn gà lắm nên nhờ sự trợ giúp ạ.
Chả là e có cái form trọng form có 1 buton và 2 datagridview là : "datagridview1", "datagridview2". Bây giờ e muốn thực hiện như sau ạ:
1. Click vào buton chọn file access (.mdb)
2. Trong access có các Table : "A", "B", "C", "D" thì e chỉ muốn copy dữ liệu của các table "A" đổ vào datagridview1 và table "B" đổ vào datagridview2
Các anh chị nào có code cho e xin với ạ, e cảm ơn rất nhiều ạ. :x :x :x :x

Re: Lấy dữ liệu từ file access đổ vào Datagridview [Help help huhu]

Posted: Fri 25/01/2019 11:39 am
by ncxn
Đơn giản là thế này:
 1.    Imports System.Data.Oledb
 2.  
 3.       Dim conn As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=path2DB")
 4.  
 5.       conn.Open()
 6.  
 7.             Dim da As New OleDbDataAdapter(SELECT * FROM table_A, conn)
 8.             Dim dt As New DataTable("table_A")
 9.  
 10.            da.Fill(dt)
 11.    
 12.           DataGridView1.DataSource = dt
 13.      conn.close()
 14.  

Re: Lấy dữ liệu từ file access đổ vào Datagridview [Help help huhu]

Posted: Fri 25/01/2019 1:06 pm
by tuan.vn.com
Cám ơn bác nhiều e đã làm được, bác cho e hỏi chút hiện tại nó chỉ import đc file .mdb còn file access .accdb thì sao ạ,cám ơn bác

Re: Lấy dữ liệu từ file access đổ vào Datagridview [Help help huhu]

Posted: Fri 25/01/2019 1:11 pm
by ncxn
Thay connect string bằng version cao hơn:


 1. Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0
 2.  

Re: Lấy dữ liệu từ file access đổ vào Datagridview [Help help huhu]

Posted: Fri 25/01/2019 1:30 pm
by tuan.vn.com
Em cám ơn bác ạ, bác cho e hỏi thêm 1 câu nữa ạ, nếu e để bảng là "table_A" thì import được, còn nếu e để là "table A" thì lại không được thì sửa như nào ạ, cám ơn bác lần nữa hì

Re: Lấy dữ liệu từ file access đổ vào Datagridview [Help help huhu]

Posted: Fri 25/01/2019 4:32 pm
by ncxn

Code: Select all

[Table A]

Re: Lấy dữ liệu từ file access đổ vào Datagridview [Help help huhu]

Posted: Fri 25/01/2019 9:12 pm
by tuan.vn.com
Cám ơn bác nhiều, hihi bác ở đâu thế ạ.