• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lấy dữ liệu từ file access đổ vào Datagridview [Help help huhu]

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

tuan.vn.com
Posts: 7
Joined: Thu 15/03/2018 2:49 pm
Has thanked: 2 times

Lấy dữ liệu từ file access đổ vào Datagridview [Help help huhu]

Postby tuan.vn.com » Thu 24/01/2019 11:04 pm

Chào các bác Pro ạ, e mới nghiên cứu món vb.net nên còn gà lắm nên nhờ sự trợ giúp ạ.
Chả là e có cái form trọng form có 1 buton và 2 datagridview là : "datagridview1", "datagridview2". Bây giờ e muốn thực hiện như sau ạ:
1. Click vào buton chọn file access (.mdb)
2. Trong access có các Table : "A", "B", "C", "D" thì e chỉ muốn copy dữ liệu của các table "A" đổ vào datagridview1 và table "B" đổ vào datagridview2
Các anh chị nào có code cho e xin với ạ, e cảm ơn rất nhiều ạ. :x :x :x :xncxn
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 62
Joined: Thu 27/01/2011 9:37 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 times

Re: Lấy dữ liệu từ file access đổ vào Datagridview [Help help huhu]

Postby ncxn » Fri 25/01/2019 11:39 am

Đơn giản là thế này:
  1.    Imports System.Data.Oledb
  2.  
  3.       Dim conn As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=path2DB")
  4.  
  5.       conn.Open()
  6.  
  7.             Dim da As New OleDbDataAdapter(SELECT * FROM table_A, conn)
  8.             Dim dt As New DataTable("table_A")
  9.  
  10.            da.Fill(dt)
  11.    
  12.           DataGridView1.DataSource = dt
  13.      conn.close()
  14.  

tuan.vn.com
Posts: 7
Joined: Thu 15/03/2018 2:49 pm
Has thanked: 2 times

Re: Lấy dữ liệu từ file access đổ vào Datagridview [Help help huhu]

Postby tuan.vn.com » Fri 25/01/2019 1:06 pm

Cám ơn bác nhiều e đã làm được, bác cho e hỏi chút hiện tại nó chỉ import đc file .mdb còn file access .accdb thì sao ạ,cám ơn bác

ncxn
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 62
Joined: Thu 27/01/2011 9:37 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 times

Re: Lấy dữ liệu từ file access đổ vào Datagridview [Help help huhu]

Postby ncxn » Fri 25/01/2019 1:11 pm

Thay connect string bằng version cao hơn:


  1. Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0
  2.  

tuan.vn.com
Posts: 7
Joined: Thu 15/03/2018 2:49 pm
Has thanked: 2 times

Re: Lấy dữ liệu từ file access đổ vào Datagridview [Help help huhu]

Postby tuan.vn.com » Fri 25/01/2019 1:30 pm

Em cám ơn bác ạ, bác cho e hỏi thêm 1 câu nữa ạ, nếu e để bảng là "table_A" thì import được, còn nếu e để là "table A" thì lại không được thì sửa như nào ạ, cám ơn bác lần nữa hì

ncxn
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 62
Joined: Thu 27/01/2011 9:37 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 times

Re: Lấy dữ liệu từ file access đổ vào Datagridview [Help help huhu]

Postby ncxn » Fri 25/01/2019 4:32 pm

Code: Select all

[Table A]

tuan.vn.com
Posts: 7
Joined: Thu 15/03/2018 2:49 pm
Has thanked: 2 times

Re: Lấy dữ liệu từ file access đổ vào Datagridview [Help help huhu]

Postby tuan.vn.com » Fri 25/01/2019 9:12 pm

Cám ơn bác nhiều, hihi bác ở đâu thế ạ.


Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests