• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Các bậc tiền bối cho e hỏi về 1 loại mảng trong VB.net với ạ

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

tuan.vn.com
Posts: 7
Joined: Thu 15/03/2018 2:49 pm
Has thanked: 2 times

Các bậc tiền bối cho e hỏi về 1 loại mảng trong VB.net với ạ

Postby tuan.vn.com » Tue 18/12/2018 9:10 am

Em có đoạn code sau bằng VBA mà sang VB.net k biết khai báo sao cho chuẩn, tiền bối nào am hiểu xin chỉ giúp với ạ, e xin chân thành cám ơn :)

Public Type DLTHONGKE
Dang As Integer
SHieu As String
d As Double
KT As Double
QC As String
L1 As Long
L2 As Long
L3 As Long
L4 As Long
L5 As Long
DAI As Variant
SL As Integer
SCK As Integer
x As Double
y As Double
Handle As String
End Type

Public TKS() As DLTHONGKE


sub ABC_test
SoDT = SoDT + 1
ReDim Preserve TKS(SoDT)
TKS(SoDT).x = 123
TKS(SoDT).y = 321
TKS(SoDT).Handle = abc3
TKS(SoDT).Dang = 1
TKS(SoDT).SHieu = 2
TKS(SoDT).d = 3
TKS(SoDT).DAI = 4
TKS(SoDT).SL = 5
end sub


Cái phần đuôi mở rộng".X" trong TKS(SoDT).X thì khai báo thế nào ạ. Xin cám ơn các bác ạ.ngocvinh
Guru
Guru
Posts: 701
Joined: Wed 23/04/2008 8:14 am
Location: Biên Hòa Đồng Nai
Been thanked: 113 times

Re: Các bậc tiền bối cho e hỏi về 1 loại mảng trong VB.net với ạ

Postby ngocvinh » Tue 18/12/2018 11:36 am

Dim TKS() As Array '1 chiều
Dim TKS()() As Array ' 2 chiều
.NET

User avatar
thuanfun
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 144
Joined: Thu 06/11/2008 7:46 pm
Been thanked: 11 times

Re: Các bậc tiền bối cho e hỏi về 1 loại mảng trong VB.net với ạ

Postby thuanfun » Wed 26/12/2018 10:10 am

Bạn khai báo DLTHONGKE là class:
 1. Public Class DLTHONGKE
 2.   Public Property Dang As Integer
 3.   Public Property SHieu As String
 4.   Public Property d As Double
 5.   Public Property KT As Double
 6.   '...
 7. End Class
 8.  
 9.  
Nhận code VB.NET theo yêu cầu

User avatar
xuanquy_th
Guru
Guru
Posts: 803
Joined: Tue 05/08/2008 9:15 pm
Location: Thanh Hoá
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 times
Contact:

Re: Các bậc tiền bối cho e hỏi về 1 loại mảng trong VB.net với ạ

Postby xuanquy_th » Tue 12/02/2019 1:22 pm

 1.     Public Structure DLTHONGKE
 2.         Dim Dang As Integer
 3.         Dim SHieu As String
 4.         Dim d As Double
 5.         Dim KT As Double
 6.         Dim QC As String
 7.         Dim L1 As Long
 8.         Dim L2 As Long
 9.         Dim L3 As Long
 10.         Dim L4 As Long
 11.         Dim L5 As Long
 12.         Dim DAI As Object
 13.         Dim SL As Integer
 14.         Dim SCK As Integer
 15.         Dim x As Double
 16.         Dim y As Double
 17.         Dim Handle As String
 18.     End Structure
 19.     Public TKS() As DLTHONGKE
 20.     Public SoDT As Integer
 21.     Sub ABC_test()
 22.         SoDT = SoDT + 1
 23.         ReDim Preserve TKS(SoDT)
 24.         TKS(SoDT).x = 123
 25.         TKS(SoDT).y = 321
 26.         TKS(SoDT).Handle = "abc3"
 27.         TKS(SoDT).Dang = 1
 28.         TKS(SoDT).SHieu = 2
 29.         TKS(SoDT).d = 3
 30.         TKS(SoDT).DAI = 4
 31.         TKS(SoDT).SL = 5
 32.     End Sub
Khi Chúa Trời đóng cánh cửa này lại, Ngài sẽ mở một cánh cửa khác cho ta.
Nhưng ta thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đã đóng nên không thấy được có một cánh cửa khác đang mở ra cho ta!!!


Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests