Trang 1 trên 1

Lỗi tạo file excel trên .net 3.5

Đã gửi: T.Tư 12/09/2018 9:28 am
gửi bởi pkkq
Chào mọi người mình có tạo file excel (2007) từ form, trên .net 4 thì được, nhưng trên .net 3.5 thì báo lỗi. Bạn nào đã gặp trường hợp này xin chỉ giúp!

Re: Lỗi tạo file excel trên .net 3.5

Đã gửi: T.Năm 13/09/2018 8:02 pm
gửi bởi pkkq
Có bạn nào đã gặp trường hợp này xin chỉ giúp!

Re: Lỗi tạo file excel trên .net 3.5

Đã gửi: CN 23/09/2018 11:01 pm
gửi bởi pkkq
Có bạn nào đã từng gặp lỗi này xin chỉ giúp. Mình đang cần gấp. Thanks!

Re: Lỗi tạo file excel trên .net 3.5

Đã gửi: T.Bảy 27/10/2018 9:18 pm
gửi bởi pkkq
Có bạn nào đã khắc phục được lỗi này xin chỉ giúp! :((