• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tạo Usercontrol Treeview

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungblt, vuathongtin

pkkq
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 12
Ngày tham gia: T.Bảy 01/09/2018 10:53 pm
Has thanked: 1 time

Tạo Usercontrol Treeview

Gửi bàigửi bởi pkkq » T.Bảy 01/09/2018 11:18 pm

Mình có tạo usercontrol trong đó có add treeview và sự kiện TreeView1_AfterSelect. Trong form1 mình add usercontrol và muốn bắt sự kiện click vào treeview thì thực hiện usercontrol2_select trong form mà chưa được. Bạn nào đã làm về usercontrol xin chỉ giúp! Mình gửi project của mình đây!
Tập tin đính kèm
usercontrol.rar
(77.8 KiB) Đã tải 25 lầnHình đại diện của người dùng
nhatlinh0207
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 428
Ngày tham gia: T.Tư 15/08/2012 7:54 pm
Has thanked: 58 time
Been thanked: 51 time

Re: Tạo Usercontrol Treeview

Gửi bàigửi bởi nhatlinh0207 » T.Ba 04/09/2018 10:18 am

UserControl

 1. Public Class UserControl1
 2.  
 3.     Public Event TreeView_AfterSelect(sender As Object, e As TreeViewEventArgs)
 4.     Private Sub TreeView1_AfterSelect(sender As Object, e As TreeViewEventArgs) Handles TreeView1.AfterSelect
 5.         RaiseEvent TreeView_AfterSelect(sender, e)
 6.         MsgBox("1")
 7.     End Sub
 8.  
 9. End Class


Event From1
 1.  Private Sub UserControl11_TreeView_AfterSelect(sender As Object, e As TreeViewEventArgs) Handles UserControl11.TreeView_AfterSelect
 2.         MsgBox("2")
 3.     End Sub

pkkq
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 12
Ngày tham gia: T.Bảy 01/09/2018 10:53 pm
Has thanked: 1 time

Re: Tạo Usercontrol Treeview

Gửi bàigửi bởi pkkq » T.Ba 04/09/2018 10:22 am

thank bạn. Nhưng ý mình hỏi ở đây là: Sau khi click vào treeview ở usercontrol thì thực hiện sự kiện ở usercontrol sau đó thực hiện một sub ở form!

Hình đại diện của người dùng
nhatlinh0207
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 428
Ngày tham gia: T.Tư 15/08/2012 7:54 pm
Has thanked: 58 time
Been thanked: 51 time

Re: Tạo Usercontrol Treeview

Gửi bàigửi bởi nhatlinh0207 » T.Ba 04/09/2018 1:40 pm

Thế thì Public Event nào thì tùy bạn, trong sự kiện của TreeView thì gọi sự kiện đó là xong

pkkq
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 12
Ngày tham gia: T.Bảy 01/09/2018 10:53 pm
Has thanked: 1 time

Re: Tạo Usercontrol Treeview

Gửi bàigửi bởi pkkq » T.Ba 04/09/2018 2:39 pm

Mục đích của mình ở đây là kiểm tra TreeNodeSelected. Mình gửi lại Project bạn sửa lại giúp mình nhé
Tập tin đính kèm
WindowsApplication1.rar
(78.76 KiB) Đã tải 22 lần

pkkq
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 12
Ngày tham gia: T.Bảy 01/09/2018 10:53 pm
Has thanked: 1 time

Re: Tạo Usercontrol Treeview

Gửi bàigửi bởi pkkq » T.Ba 04/09/2018 2:42 pm

Trong form mình có tạo đoạn này
 1. Friend Overridable Property TreeViewLop As TreeViewLop
 2.         <DebuggerNonUserCode> _
 3.         Get
 4.             Return Me._TreeViewLop
 5.         End Get
 6.         <MethodImpl(MethodImplOptions.Synchronized), DebuggerNonUserCode> _
 7.         Set(ByVal WithEventsValue As TreeViewLop)
 8.             Dim handler As TreeNodeSelected_EventHandler = New TreeNodeSelected_EventHandler(AddressOf Me.TreeViewLop_Select)
 9.             If (Not Me._TreeViewLop Is Nothing) Then
 10.                 RemoveHandler Me._TreeViewLop.TreeNodeSelected_, handler
 11.             End If
 12.             Me._TreeViewLop = WithEventsValue
 13.             If (Not Me._TreeViewLop Is Nothing) Then
 14.                 AddHandler Me._TreeViewLop.TreeNodeSelected_, handler
 15.             End If
 16.         End Set
 17.     End Property

để thực hiện TreeViewLop_Select khi chọn node trên treeviewlop

Hình đại diện của người dùng
nhatlinh0207
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 428
Ngày tham gia: T.Tư 15/08/2012 7:54 pm
Has thanked: 58 time
Been thanked: 51 time

Re: Tạo Usercontrol Treeview

Gửi bàigửi bởi nhatlinh0207 » T.Ba 04/09/2018 2:48 pm

Không hiểu bạn viết thế để làm j?
TreeView1.AfterSelect => Sub trên Usercontrol => Sub trên form phải ko?

pkkq
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 12
Ngày tham gia: T.Bảy 01/09/2018 10:53 pm
Has thanked: 1 time

Re: Tạo Usercontrol Treeview

Gửi bàigửi bởi pkkq » T.Ba 04/09/2018 2:51 pm

Đúng rồi bạn!

Hình đại diện của người dùng
nhatlinh0207
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 428
Ngày tham gia: T.Tư 15/08/2012 7:54 pm
Has thanked: 58 time
Been thanked: 51 time

Re: Tạo Usercontrol Treeview

Gửi bàigửi bởi nhatlinh0207 » T.Ba 04/09/2018 3:07 pm

UserControl
 1. Public Class UserControl1
 2.  
 3.     Public Event ThucHienTrenFrom_Event()
 4.     Private Sub TreeView1_AfterSelect(sender As Object, e As TreeViewEventArgs) Handles TreeView1.AfterSelect
 5.         ThucHienTenUserControl()
 6.     End Sub
 7.  
 8.     Sub ThucHienTenUserControl()
 9.  
 10.     End Sub
 11.  
 12.     Sub ThucHienTrenFrom()
 13.         RaiseEvent ThucHienTrenFrom_Event()
 14.  
 15.     End Sub
 16.  
 17. End Class


Form
 1. Public Class Form1
 2.     Private Sub UserControl11_ThucHienTrenFrom_Event() Handles UserControl11.ThucHienTrenFrom_Event
 3.  
 4.     End Sub
 5. End Class

pkkq
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 12
Ngày tham gia: T.Bảy 01/09/2018 10:53 pm
Has thanked: 1 time

Re: Tạo Usercontrol Treeview

Gửi bàigửi bởi pkkq » T.Ba 04/09/2018 3:24 pm

Bây giớ trên usercontrol có 3 combobox và mình làm như trên là để mỗi lần combobox có event SelectedIndexChanged thì thực hiện sub trên usercontrol --> sub trên form mà không phải gọi lại nhiều!

Hình đại diện của người dùng
nhatlinh0207
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 428
Ngày tham gia: T.Tư 15/08/2012 7:54 pm
Has thanked: 58 time
Been thanked: 51 time

Re: Tạo Usercontrol Treeview

Gửi bàigửi bởi nhatlinh0207 » T.Ba 04/09/2018 3:46 pm

không phải gọi lại nhiều lần cái j bạn

pkkq
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 12
Ngày tham gia: T.Bảy 01/09/2018 10:53 pm
Has thanked: 1 time

Re: Tạo Usercontrol Treeview

Gửi bàigửi bởi pkkq » T.Ba 04/09/2018 4:57 pm

Tức là mỗi lần combobox trên usercontrol thay đổi thì thực hiện sub control-->sub form


Quay về “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách