Trang 1 trên 1

Tô màu ô listview như thế nào ?

Đã gửi: T.Hai 06/08/2018 10:44 am
gửi bởi dong
tôi muốn tô màu ô listview thì viết code như thế nào ? bạn xem file ảnh minh họa của tôi. http://www.mediafire.com/view/qs88ft3f8 ... g.jpg/file

Re: Tô màu ô listview như thế nào ?

Đã gửi: T.Ba 07/08/2018 5:37 pm
gửi bởi thuanfun
bạn set BackColor cho SubItems:

ListView1.Items(0).SubItems(0).BackColor = Color.Red
ListView1.Items(0).SubItems(1).BackColor = Color.Blue

Re: Tô màu ô listview như thế nào ?

Đã gửi: T.Tư 08/08/2018 3:15 pm
gửi bởi dong
cái này tô màu dòng (hàng)