thêm xoa sửa truc tiệp trên datagirpview

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

Post Reply
doanhuu997
Posts: 1
Joined: Sun 24/06/2018 8:52 pm

thêm xoa sửa truc tiệp trên datagirpview

Post by doanhuu997 »


cho em hỏi làm sao sửa cột điểm trục tiệp trên datagirdview ko ạ mong m.n giúp đỡ e sắp nộp bài
Attachments
36313561_1896385917325497_2230052285436657664_n.png
Post Reply

Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”