Trang 1 trên 1

Cài đặt android ndk cho visual studio 2015 như thế nào ?

Đã gửi: CN 24/06/2018 7:19 am
gửi bởi dong
Tôi thử cài đặt visual studio 2015 cho windows 7 x64, khi mở ví dụ xamarin báo lỗi "No Android NDK found". Tôi vào "Tools> Options> Xamarin> Android Settings" trong tab này ở mục NDK của Android -> "No Android NDK found" làm cách nào để cài được android ndk for visual studio 2015 ?