• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tìm và gán trường có kiểu DataView tại sao không được ?

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungblt, vuathongtin

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 673
Ngày tham gia: T.Năm 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 2 time

Tìm và gán trường có kiểu DataView tại sao không được ?

Gửi bàigửi bởi dong » T.Tư 23/05/2018 9:39 am

Mình lấy danh sách nhân viên từ vấn tin SQL Server có các trường:
ID: id nhân viên
TENNHANVIEN: tên nhân viên
sau khi lọc danh sách nhân viên dv.RowFilter = "lấy 1 mẫu tin duy nhất" tại câu lệnh if (dv.Count == 1) tại đây gán id và tên nhân viên không đúng mẫu tin duy nhất được lọc ở trên mà nó gán mẫu tin đầu tiên trong danh sách nhân viên. mình muốn lấy mẫu tin đã được lọc bởi dv.RowFilter thì mính sửa cú pháp trong lệnh if (dv.Count == 1) { // chổ này sửa lại như thế nào ?} code mô tả của mình

Mã: Chọn hết

            string tmpSQL = "chuối vấn tin lấy danh sách nhân viên";
            // có trường ID: id nhân viên
            // có trường TENNHANVIEN: tên nhân viên
            DataTable dt = ketnoi.FillDatatable(tmpSQL);

            DataView dv = new DataView(dt);
            // Tìm nhanh nhân viên
            dv.RowFilter = "đặt điều kiện lấy 1 mẫu tin duy nhất";

            if (dv.Count == 1)
            {
                txtIdNhanVien.Text = dv.Table.Rows[0]["ID"].ToString(); //lỗi ở chổ này không lấy đúng mẫu tin duy nhất
                txtTenNhanVien.Text = dv.Table.Rows[0]["TENNHANVIEN"].ToString();//lỗi ở chổ này không lấy đúng mẫu tin duy nhất
            }
            else
            {
                //...
            }Hình đại diện của người dùng
nhatlinh0207
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 428
Ngày tham gia: T.Tư 15/08/2012 7:54 pm
Has thanked: 58 time
Been thanked: 51 time

Re: Tìm và gán trường có kiểu DataView tại sao không được ?

Gửi bàigửi bởi nhatlinh0207 » T.Năm 24/05/2018 9:45 am

  1.           Dim dr as DataRow() = dt.select("TENNHANVIEN = 'LOL'")  
  2.           If dr.Count = 1 Then
  3.                 txtIdNhanVien.Text = dr(0)("ID")
  4.                 txtTenNhanVien.Text = dr(0)("TENNHANVIEN")
  5.           Else
  6.              
  7.           End If
  8.  
  9.  

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 673
Ngày tham gia: T.Năm 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 2 time

Re: Tìm và gán trường có kiểu DataView tại sao không được ?

Gửi bàigửi bởi dong » T.Sáu 25/05/2018 8:16 am

cám ơn bạn nhiều nhé


Quay về “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách