Thắc mắc hệ tọa độ màn hình và hệ tọa độ Picture Box

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

Post Reply
monster276
Posts: 3
Joined: Tue 20/03/2018 6:46 pm

Thắc mắc hệ tọa độ màn hình và hệ tọa độ Picture Box

Post by monster276 »

Xin chào các thành viên trong diễn đàn, mình mới học VB net, hiện tại, mình có đang chuyển chương trình đồ họa từ VB 6 của mình sang.
Trước đây, khi mình viết lệnh vẽ đường thẳng, với Picture Box _ mousedown thì vẫn bình thường, nhưng khi kết hợp thêm Mouse_move , thì con trỏ chuột của mình bị lệch hoàn toàn so với vị trí đường thẳng vẽ ra, tức là đang vẽ trên 1 hệ tọa độ khác, mình rất mong mọi người có thể trợ giúp mình, mình xin cảm ơm
Post Reply

Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”