Page 2 of 2

Re: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)

Posted: Sun 17/03/2019 10:33 pm
by nhanitgq
Mình củng đang làm chương trình ký file pdf bằng token mà không hiện được chữ ký, bạn nào làm được cho mình tham khảo với
thank!

Re: Nhờ giúp về SignLib.dll (ký file pdf)

Posted: Thu 21/03/2019 11:38 am
by muaphonui_2010
Mình thấy mấy bài cũ của mục này mình hỏi mấy anh đó đã giúp rồi đó bạn. bạn làm theo thử. rồi bạn bí chổ nào bạn pot lên thử.
Lúc đó mình mò xong rồi, nhớ là chạy ok, nhưng bỏ lâu lắm rồi mình ko dùng nó nên ko nhớ rỏ.
Ở chủ đề này có 2 dạng ký file, 1 dạng là của anh viettel, 1 dạng là của anh FlyingFox, cả 2 mình nhớ đều thành công đó bạn.
Mình nghĩ bạn làm từng bước ở trên thử đi nhé.