Trang 1 trên 1

Ghi dữ liệu từ datagridview sang excel

Đã gửi: CN 15/04/2018 7:27 am
gửi bởi nganhang1231
Chào mọi người, không biết câu hỏi của em đã có trong diễn đàn chưa nên em xin đặt câu hỏi là.
Em có một Datagridview cần ghi lên file excel đã có sẵn nội dung ( em gọi là template). Em đã xem các bài viết và đã ghi lên file excel được rồi. Tuy nhiên khi Datagridview có quá nhiều dòng thì sẽ ghi đè vào nội dung excel nằm bên dưới. Vậy cho em hỏi có giải pháp nào ghi datagridview nằm trên excel mà không bị ghi đè không ạ ( ví dụ file excel em có chỗ chừa ngày tháng, chữ ký khi ghi datagridview sẽ đè mất nội dung ạ)

Re: Ghi dữ liệu từ datagridview sang excel

Đã gửi: T.Sáu 20/04/2018 1:12 am
gửi bởi ngocvinh
1-So sánh chỉ số dòng 2 bên nó mới không đè. Nếu ngắn hay dài phải chèn thêm hay cắt bớt.
2- Chèn luôn chỗ ngày tháng vào sau luôn.
Thương thì mọi cái có thể thực hiện được mà không phải động não nhiều.