Trang 1 trên 1

làm sao để để bắt buộc phải nhập dữ liệu vào textbox trước khi chuyển qua cái khác ạ

Đã gửi: T.Hai 02/04/2018 5:44 pm
gửi bởi hoangtaw
mình có bảng form ntn ạ
Untitled.png

giờ làm sao để bắt buộc phải nhập dữ liệu vào mã thí sinh( mã thí sinh là khóa chính) trước khi chuyển qua trang khác ạ
em mới học nên còn mịt mù lắm nên ko biết phải nói ntn ạ
có j có thể liên hệ fb e ạ: https://www.facebook.com/HoangTaw.vn

Re: làm sao để để bắt buộc phải nhập dữ liệu vào textbox trước khi chuyển qua cái khác ạ

Đã gửi: T.Ba 03/04/2018 8:41 am
gửi bởi nhatlinh0207
  1.  Private Sub TextBox1_Leave(sender As Object, e As EventArgs) Handles TextBox1.Leave
  2.         If TextBox1.Text = String.Empty Then TextBox1.Focus()
  3.     End Sub