thắc mắc về visual studio

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

Post Reply
nguyentuhp93
Posts: 1
Joined: Sat 31/03/2018 8:05 am

thắc mắc về visual studio

Post by nguyentuhp93 »

Nhờ mọi người giúp! Mình đang muốn dùng VS để đọc gia trị âm thanh đang phát của máy tính ( không phải là đọc file nhạc). Nhưng mình chỉ tìm thấy tài liệu dùng VS đọc file audio thôi, chưa tìm thấy tài liệu liên quan. Bạn nào có tài liệu liên quan thì cho mình xin được không. Thanks !!
Post Reply

Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”