từ khóa New Byte

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

Post Reply
leautomation
Posts: 2
Joined: Sun 04/02/2018 6:40 pm

từ khóa New Byte

Post by leautomation »

Ai có thể giải thích giúp mình dòng New Byte(serialPort.BytesToRead) được không
Post Reply

Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”