Nhờ anh em check hộ lỗi này giúp mình với

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

Post Reply
leautomation
Posts: 2
Joined: Sun 04/02/2018 6:40 pm

Nhờ anh em check hộ lỗi này giúp mình với

Post by leautomation »

mình mới lập trình vb.net, mình làm theo clip hướng dẫn coding trên mạng nhưng bị lỗi nhờ ae kiểm tra giúp mình với
link google drive https://drive.google.com/drive/folders/ ... LCNtlkBrag
Post Reply

Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”