• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungblt, vuathongtin

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 663
Ngày tham gia: T.Năm 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 2 time

Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?

Gửi bàigửi bởi dong » T.Năm 07/12/2017 8:40 am

Trong winform khi đọc viết file text, file thư viện hoặc file hệ thống và thư mục system32, khi chạy bị báo lỗi ở dưới, muốn đọc viết các file dạng này ở thư mục trên, làm sao đọc ghi được thư mục đặc biệt này ?

unhandled exception has occurred in your application. if you click continue the application will ignore this error and attempt to continue. if you click Quit, the application will close immediately.
Access to the path 'C:\windows\system32\Help.txt' is denied.


See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************
System.UnauthorizedAccessException: Access to the path 'C:\Windows\system32\Help.txt' is denied.
at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy)
at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access)
at Form.clsFileReadWrite.WriteFile(String FilePath, String Data)
at Form.clsFileText.MakeFileText()
at Form.clsFileText.DaysToEnd()
at Form.Form1.cmdDangnhap_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at DevExpress.XtraEditors.BaseButton.OnClick(EventArgs e)
at DevExpress.XtraEditors.BaseButton.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at DevExpress.Utils.Controls.ControlBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)Hình đại diện của người dùng
nhatlinh0207
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 428
Ngày tham gia: T.Tư 15/08/2012 7:54 pm
Has thanked: 58 time
Been thanked: 51 time

Re: Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?

Gửi bàigửi bởi nhatlinh0207 » T.Năm 07/12/2017 10:48 am

Bạn phải.
Run as administrator

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 663
Ngày tham gia: T.Năm 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 2 time

Re: Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?

Gửi bàigửi bởi dong » T.Năm 07/12/2017 11:32 am

có cách nào khác ngoài cách bạn nói không ?

Hình đại diện của người dùng
nhatlinh0207
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 428
Ngày tham gia: T.Tư 15/08/2012 7:54 pm
Has thanked: 58 time
Been thanked: 51 time

Re: Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?

Gửi bàigửi bởi nhatlinh0207 » T.Sáu 08/12/2017 7:41 am

Mình ko biết cách khác. chương trình nào chỉnh sửa trong system 32 đều phải run as admin, đó là những gì mình biết.

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 663
Ngày tham gia: T.Năm 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 2 time

Re: Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?

Gửi bàigửi bởi dong » T.Năm 14/12/2017 8:27 am

Nếu vậy không có cách khác rồi, cám ơn bạn quan tâm đến bài viết của mình nhé.


Quay về “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách