• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungblt, vuathongtin

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 663
Ngày tham gia: T.Năm 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 2 time

Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...

Gửi bàigửi bởi dong » T.Năm 07/09/2017 3:26 pm

Trong Microsoft access khi vấn tin ở dưới chạy bình thường nhưng khi chạy ở Microsoft Visual Studio C# bị báo lỗi: "ex = {"You tried to execute a query that does not include the specified expression '[SLNHAP0]+[SLNHAP1]-([SLXUAT0]+[SLXUAT1]+[SLBAN0]+[SLBAN1])' as part of an aggregate function."}"
Nếu trong C# tôi xóa dòng "([SLNHAP0]+[SLNHAP1])-([SLXUAT0]+[SLXUAT1]+[SLBAN0]+[SLBAN1]) AS TON, [GIAMUA]*[TON] AS GIATRI," thì C# chạy bình thường, các bạn biết lỗi này ?

Vấn tin trong Microsoft Access

Mã: Chọn hết

SELECT TABPHIEUKHOCTTMP.MANHOM, TABPHIEUKHOCTTMP.TENNHOM, TABPHIEUKHOCTTMP.MAVACH_SC, TABPHIEUKHOCTTMP.MAVACH_TS, TABPHIEUKHOCTTMP.TENSP, TABPHIEUKHOCTTMP.DVT, TABPHIEUKHOCTTMP.GIAMUA, Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLNHAP0) AS SLNHAP0, Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLXUAT0) AS SLXUAT0, Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLBAN0) AS SLBAN0, Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLNHAP1) AS SLNHAP1, Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLXUAT1) AS SLXUAT1, Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLBAN1) AS SLBAN1, (([SLNHAP0]+[SLNHAP1])-([SLXUAT0]+[SLXUAT1]+[SLBAN0]+[SLBAN1])) AS TON, [GIAMUA]*[TON] AS GIATRI, TABPHIEUKHOCTTMP.DIENGIAI, TABPHIEUKHOCTTMP.MACUAHANG, TABPHIEUKHOCTTMP.TENCUAHANG, TABPHIEUKHOCTTMP.MAKHO, TABPHIEUKHOCTTMP.TENKHO
FROM TABPHIEUKHOCTTMP
GROUP BY TABPHIEUKHOCTTMP.MANHOM, TABPHIEUKHOCTTMP.TENNHOM, TABPHIEUKHOCTTMP.MAVACH_SC, TABPHIEUKHOCTTMP.MAVACH_TS, TABPHIEUKHOCTTMP.TENSP, TABPHIEUKHOCTTMP.DVT, TABPHIEUKHOCTTMP.GIAMUA, TABPHIEUKHOCTTMP.DIENGIAI, TABPHIEUKHOCTTMP.MACUAHANG, TABPHIEUKHOCTTMP.TENCUAHANG, TABPHIEUKHOCTTMP.MAKHO, TABPHIEUKHOCTTMP.TENKHO
ORDER BY TABPHIEUKHOCTTMP.MANHOM, TABPHIEUKHOCTTMP.TENSP;FlyingFox
Guru
Guru
Bài viết: 811
Ngày tham gia: T.Tư 20/04/2011 9:56 am
Been thanked: 322 time

Re: Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...

Gửi bàigửi bởi FlyingFox » T.Bảy 09/09/2017 7:54 am

Tại vì trong GROUP BY không có các cột đó.

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 663
Ngày tham gia: T.Năm 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 2 time

Re: Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...

Gửi bàigửi bởi dong » T.Hai 11/09/2017 8:16 am

nếu vậy tại sao cũng vấn tin đó mình chạy trong MS_Access không bị báo lỗi trên và chạy bình thường ?

FlyingFox
Guru
Guru
Bài viết: 811
Ngày tham gia: T.Tư 20/04/2011 9:56 am
Been thanked: 322 time

Re: Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...

Gửi bàigửi bởi FlyingFox » T.Hai 11/09/2017 12:36 pm

Có thể đổi 2 dòng dưới đây
(([SLNHAP0]+[SLNHAP1])-([SLXUAT0]+[SLXUAT1]+[SLBAN0]+[SLBAN1])) AS TON,
[GIAMUA]*[TON] AS GIATRI,

thành
((Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLNHAP0)+Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLNHAP1))-(Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLXUAT0)+Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLXUAT1)+Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLBAN0)+Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLBAN1))) AS TON,
[GIAMUA]*((Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLNHAP0)+Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLNHAP1))-(Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLXUAT0)+Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLXUAT1)+Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLBAN0)+Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLBAN1))) AS GIATRI,

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 663
Ngày tham gia: T.Năm 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 2 time

Re: Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...

Gửi bàigửi bởi dong » T.Tư 13/09/2017 2:26 pm

Cám ơn bạn nhé.


Quay về “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách