Trang 1 trên 1

Làm thế nào để sử dụng nhiều Timer mà không bị lag VB.NET

Đã gửi: T.Sáu 01/09/2017 8:20 pm
gửi bởi NTN
Mình đang dùng nhiều timer để kiểm tra dữ liệu liên tục nhưng khi sử dụng thì mình di chuyển form bị giật lắc có khi bị đơ cả form nữa, mọi người có giải pháp nào hay thì giúp mình với, mình cám ơn trước ạ!

Re: Làm thế nào để sử dụng nhiều Timer mà không bị lag VB.NET

Đã gửi: T.Hai 11/09/2017 8:32 am
gửi bởi dong
bạn sử dụng tiến trình Thread để giải quyết vấn đề này.