Trang 1 trên 1

Làm thế nào để sử dụng nhiều Timer mà không bị lag VB.NET

Đã gửi: T.Sáu 01/09/2017 8:20 pm
gửi bởi NTN
Mình đang dùng nhiều timer để kiểm tra dữ liệu liên tục nhưng khi sử dụng thì mình di chuyển form bị giật lắc có khi bị đơ cả form nữa, mọi người có giải pháp nào hay thì giúp mình với, mình cám ơn trước ạ!

Re: Làm thế nào để sử dụng nhiều Timer mà không bị lag VB.NET

Đã gửi: T.Hai 11/09/2017 8:32 am
gửi bởi dong
bạn sử dụng tiến trình Thread để giải quyết vấn đề này.

Re: Làm thế nào để sử dụng nhiều Timer mà không bị lag VB.NET

Đã gửi: CN 24/09/2017 9:06 pm
gửi bởi NTN
Thread dùng được cho ít timer thôi còn nhiều quá thì không nổi bạn ơi.

Re: Làm thế nào để sử dụng nhiều Timer mà không bị lag VB.NET

Đã gửi: T.Hai 25/09/2017 8:33 am
gửi bởi nhatlinh0207
dùng Thread thì đâu dùng time làm gì đâu nhỉ? :-/

Re: Làm thế nào để sử dụng nhiều Timer mà không bị lag VB.NET

Đã gửi: T.Năm 05/10/2017 12:34 am
gửi bởi thuanfun
Một mẹo nhỏ mình hay làm với Timer là ở đầu sự kiện Timer.Tick mình sẽ Stop Timer này lại, sau đó thực thi code, và cuối cùng sẽ Start lại.

 1. Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
 2.         Timer1.Stop()
 3.         Try
 4.             'Do something...
 5.         Catch ex As Exception
 6.             'Lỗi rồi
 7.         Finally
 8.             Timer1.Start()
 9.         End Try
 10.     End Sub
 11.