Trang 1 trên 1

Hỗ trợ cách truy vấn

Đã gửi: T.Tư 30/08/2017 3:52 pm
gửi bởi tanta
Các bác giúp em cách truy vấn giống như hình sau:

Hình ảnh

Kết hợp hai bảng, trong đó cột tổng trong Bảng 1 được đối chiếu giữa khoảng Min, Max trong bảng 2 và đưa ra kết quả ở bảng 3.

Re: Hỗ trợ cách truy vấn

Đã gửi: CN 03/09/2017 10:06 am
gửi bởi FlyingFox
  1. SELECT bang1.makh, bang1.tong, bang2.diem
  2. FROM bang1, bang2
  3. WHERE bang1.tong BETWEEN bang2.MIN AND bang2.MAX

Re: Hỗ trợ cách truy vấn

Đã gửi: T.Ba 19/09/2017 12:26 am
gửi bởi tanta
Hi hì, cảm ơn bạn rất nhiều