• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lỗi gửi email đính kèm hơn 10mb

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungblt, vuathongtin

Hình đại diện của người dùng
nhatlinh0207
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 428
Ngày tham gia: T.Tư 15/08/2012 7:54 pm
Has thanked: 58 time
Been thanked: 51 time

Lỗi gửi email đính kèm hơn 10mb

Gửi bàigửi bởi nhatlinh0207 » T.Tư 09/08/2017 9:05 am

Xin chào anh em. Anh em cho hỏi ai gặp lỗi gửi email ở 1 số máy chưa?
Code dưới đây send mail bình thường với máy mình và đính kèm được hơn 20mb mà ko lỗi.
Sang máy khác cứ hơn 10mb là báo lỗi không gửi được mail.
Mong anh em hướng dẫn.

 1. Dim SmtpServer As New SmtpClient()
 2.             SmtpServer.Credentials = New Net.NetworkCredential("abc@gmail.com", "matkhau")
 3.             SmtpServer.Port = 587
 4.             SmtpServer.Host = "smtp.gmail.com"
 5.             SmtpServer.EnableSsl = True
 6.             SmtpServer.Timeout = 3600000
 7.             Mail = New MailMessage()
 8.             Try
 9.                 Mail.From = New MailAddress("abc@gmail.com", "Tên HT", System.Text.Encoding.UTF8)
 10.  
 11.                 Mail.To.Add("aa@gmail.com")
 12.  
 13.                 Mail.Subject = txtTieuDe.EditValue
 14.                 Mail.Body = txtNoiDung.EditValue
 15.                 Mail.IsBodyHtml = True
 16.  
 17.                 Mail.Attachments.Add(New Attachment(Application.StartupPath & "\zTemp\a,pdf"))
 18.  
 19.                 Mail.DeliveryNotificationOptions = DeliveryNotificationOptions.OnFailure
 20.                 Mail.ReplyTo = New MailAddress("abc@gmail.com")
 21.                 SmtpServer.Send(Mail)
 22.                 Mail.Dispose()
 23.             Catch ex As Exception
 24.                 Mail.Dispose()
 25.             End TryQuay về “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách