• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lỗi khi mở form thiết kế ?

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungblt, vuathongtin

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 663
Ngày tham gia: T.Năm 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 2 time

Lỗi khi mở form thiết kế ?

Gửi bàigửi bởi dong » T.Sáu 04/08/2017 10:13 am

trước đây chương trình mở bình thường trên winxp loại 32 bit, chuyển qua win7 loại 64 bit bị lỗi này, đang sử dụng C# VS2005, có bạn nào biết lỗi này ?

<html><head><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8"><title></title><style>.ErrorStyle { font-family: tahoma; font-size: 11 pt; text-align: left}.DetailsStyle { font-family: tahoma; font-size: 10pt; text-align: left;text-indent: 0; word-spacing: 0; line-height: 100%; float: left; margin-top: 0; margin-bottom: 0}.StackStyleVisible { font-family: tahoma; font-size: 10pt; text-align: left; margin-left: 20; text-indent: 0}.StackStyleHidden { display:none; font-family: tahoma; font-size: 10pt; text-align: left; margin-left: 20; text-indent: 0}</style></head><body><DIV class="DetailsStyle" width="100%"><table border="0" width="100%" id="table1" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td height="40" bgcolor="#FF9999" width="8%" style="letter-spacing: 0" align="center"><img border="0" src="C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\115EBDE.tmp" width="35" height="35" alt="ErrorImage" ></td><td height="40" bgcolor="#FF9999" width="91%" style="vertical-align: top; letter-spacing: 0" align="left"><b><font size="2" face="Arial" fontsize="70%">One or more errors encountered while loading the designer. The errors are listed below. Some errors can be fixed by rebuilding your project, while others may require code changes.</font><font size="2" face="Arial"></font></b></td></tr><tr><td colspan="2" align="left" valign="top"><DIV id="div1" class="ErrorStyle" width="100%"><span style="font-weight: 600"><br>Unable to read beyond the end of the stream. </span><br><a href="" id="details0">Hide</a><font color="#0000FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp</font></DIV> </td> </tr> <tr><td colspan="2" align="left" valign="top"><DIV id="div20" class="StackStyleVisible" width="100%"><br> at System.IO.__Error.EndOfFile()<br> at System.IO.BinaryReader.FillBuffer(Int32 numBytes)<br> at System.IO.BinaryReader.ReadInt32()<br> at System.Resources.ResourceReader.ReadResources()</DIV></td></tr></table></div></body></html>Quay về “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.10 khách