• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

lỗi The "GenerateResource" task failed unexpectedly trong win 7 - 64 bit ?

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungblt, vuathongtin

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 660
Ngày tham gia: T.Năm 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 2 time

lỗi The "GenerateResource" task failed unexpectedly trong win 7 - 64 bit ?

Gửi bàigửi bởi dong » T.Ba 01/08/2017 2:53 pm

Tôi đang sử dụng VS2005 C#, máy tính mới sử dụng win7 loại 64 bit khi ấn nút Rebuild Solution bị báo lỗi ở dưới nhưng máy tính cũ sử dụng winxp loại 32 bit không bị báo lỗi khi ấn nút Rebuild Solution, chạy bình thường, có bạn nào biết khắc phục lỗi này ?

Error 1 The "GenerateResource" task failed unexpectedly.
System.Runtime.InteropServices.ExternalException: A generic error occurred in GDI+.
at System.Drawing.Image.Save(Stream stream, ImageCodecInfo encoder, EncoderParameters encoderParams)
at System.Drawing.Image.Save(MemoryStream stream)
at System.Drawing.Image.System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo si, StreamingContext context)
at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.WriteObjectInfo.InitSerialize(Object obj, ISurrogateSelector surrogateSelector, StreamingContext context, SerObjectInfoInit serObjectInfoInit, IFormatterConverter converter, ObjectWriter objectWriter)
at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.WriteObjectInfo.Serialize(Object obj, ISurrogateSelector surrogateSelector, StreamingContext context, SerObjectInfoInit serObjectInfoInit, IFormatterConverter converter, ObjectWriter objectWriter)
at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectWriter.Serialize(Object graph, Header[] inHeaders, __BinaryWriter serWriter, Boolean fCheck)
at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Serialize(Stream serializationStream, Object graph, Header[] headers, Boolean fCheck)
at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Serialize(Stream serializationStream, Object graph)
at System.Resources.ResourceWriter.WriteValue(ResourceTypeCode typeCode, Object value, BinaryWriter writer, IFormatter objFormatter)
at System.Resources.ResourceWriter.Generate()
at System.Resources.ResourceWriter.Dispose(Boolean disposing)
at System.Resources.ResourceWriter.Close()
at Microsoft.Build.Tasks.ProcessResourceFiles.WriteResources(IResourceWriter writer)
at Microsoft.Build.Tasks.ProcessResourceFiles.WriteResources(String filename)
at Microsoft.Build.Tasks.ProcessResourceFiles.ProcessFile(String inFile, String outFile)
at Microsoft.Build.Tasks.ProcessResourceFiles.Run(TaskLoggingHelper log, ITaskItem[] assemblyFilesList, ArrayList inputs, ArrayList outputs, Boolean sourcePath, String language, String namespacename, String filename, String classname, Boolean publicClass)
at Microsoft.Build.Tasks.ProcessResourceFiles.Run(TaskLoggingHelper log, ITaskItem[] assemblyFilesList, ArrayList inputs, ArrayList outputs, Boolean sourcePath, String language, String namespacename, String filename, String classname, Boolean publicClass)
at Microsoft.Build.Tasks.GenerateResource.Execute()
at Microsoft.Build.BuildEngine.TaskEngine.ExecuteTask(ExecutionMode howToExecuteTask, Hashtable projectItemsAvailableToTask, BuildPropertyGroup projectPropertiesAvailableToTask, Boolean& taskClassWasFound)



Quay về “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách