Trang 1 trên 1

Khi thiết kế đặt toolbar vào trong control ?

Đã gửi: T.Sáu 30/06/2017 11:37 am
gửi bởi dong
Trong bộ Devexpress, khi thiết kế muốn đặt đặt toolbar vào trong control của số 1 như số 2, mình chỉnh mục gì ? xem ảnh đính kèm: Hình ảnh