Trang 1 trên 1

đọc tất cả file trong 1 folder và lưu nội dung vào từng mảng

Đã gửi: CN 09/04/2017 9:15 pm
gửi bởi chim ruoi
Chào mọi người, em có vấn đề thế này, em muốn đọc tất cả các file trong một folder và lưu nội dung vào từng mảng :(( . Ai biết có thể giúp em với ạ! Cảm ơn mọi người đã đọc!\

Re: đọc tất cả file trong 1 folder và lưu nội dung vào từng mảng

Đã gửi: T.Ba 18/04/2017 9:45 am
gửi bởi Kasper
Bạn cần lưu cái gì vào mảng? Nội dung file hay tên file?