• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Hỗ trợ tính tồn kho theo ngày tháng năm

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungblt, vuathongtin

phongvucam
Bài viết: 3
Ngày tham gia: T.Sáu 29/03/2013 8:56 am

Hỗ trợ tính tồn kho theo ngày tháng năm

Gửi bàigửi bởi phongvucam » T.Năm 23/03/2017 9:50 pm

Dear mọi người!
Hiện mình đang làm PM bán hàng và đang vướng ở chỗ tính tồn kho theo ngày tháng,Mình đã thống kê số lượng tồn từ đầu kỳ,nhập,xuất,cuối lỳ tuy nhiên đang vướng ở cách tính theo ngày tháng từ ngày tháng này đến ngày tháng kia, đây là đoạn code của mình:
MAHANG:MAMH,TENMH,SOLUONGMH,GIABAN,GIAMUA
NHOMHANG:MANH,TENNHOMHANG
DONVITINH:MADVT,DONVITINH
TONKHO:NGAYTHANG,MAMH,SOLUONGDAU,SOLUONGNHAP,SOLUO NGXUAT,SOLUONGTON
HOADONNHAP:MAHDN,NGAYNHAP,MANCC,MANV,TIENPHAITRA,T IENDATRA,GHICHU,TINHTRANG
CHITIETHDN:MAHDN,MAMH,SOLUONGNHAP,GIANHAP,TINHTRANG
HOADONXUAT:MAHDX,NGAYXUAT,MANCC,MANV,TIENPHAITRA,T IENDATRA,GHICHU,TINHTRANG
CHITIETHDX:MAHDX,MAMH,SOLUONGXUAT,GIATIEN,TINHTRANG
 1. ALTER PROCEDURE [dbo].[TONKHO_getall]
 2. @MAKHO AS VARCHAR(15),
 3. @NGAYTHANGTU AS DATETIME,
 4. @NGAYTHANGDEN AS DATETIME
 5. AS SELECT MATHANG.MAMH AS MAMH,
 6.     MATHANG.TENMH AS TENMH,
 7.     NHOMHANG.TENNHOMHANG AS TENNHOMHANG,
 8.     DONVITINH.DONVITINH AS DONVITINH,
 9.     ISNULL(MATHANG.SOLUONGMH , 0) AS SOLUONGDAU,
 10.     ISNULL(GIAMUA*MATHANG.SOLUONGMH , 0) AS TONGTIENDAU,
 11.     ISNULL(CHITIETHDN.SOLUONGNHAP, 0)AS SOLUONGNHAP,
 12.     ISNULL(GIAMUA*CHITIETHDN.SOLUONGNHAP , 0) AS TONGTIENNHAP,
 13.     ISNULL(CHITIETHDX.SOLUONGXUAT, 0) AS SOLUONGXUAT,
 14.     ISNULL(GIABAN*CHITIETHDX.SOLUONGXUAT , 0) AS TONGTIENXUAT,
 15.     ISNULL (CHITIETHDN.SOLUONGNHAP, 0)-ISNULL (CHITIETHDX.SOLUONGXUAT, 0)+ MATHANG.SOLUONGMH AS SOLUONGTON,
 16.     GIAMUA*(ISNULL(CHITIETHDN.SOLUONGNHAP, 0)-ISNULL (CHITIETHDX.SOLUONGXUAT,0)+ MATHANG.SOLUONGMH) AS TONGTIENTON
 17. FROM MATHANG INNER JOIN NHOMHANG ON MATHANG.MANH=NHOMHANG.MANH
 18.     INNER JOIN DONVITINH ON MATHANG.MADVT=DONVITINH.MADVT
 19.     LEFT JOIN (SELECT MAMH, SUM(SOLUONGNHAP) AS SOLUONGNHAP FROM CHITIETHDN GROUP BY MAMH) CHITIETHDN ON CHITIETHDN.MAMH=MATHANG.MAMH
 20.     LEFT JOIN (SELECT MAMH, SUM(SOLUONGXUAT) AS SOLUONGXUAT FROM CHITIETHDX GROUP BY MAMH) CHITIETHDX ON CHITIETHDX.MAMH=MATHANG.MAMH
 21. GROUP BY MATHANG.MAMH, MATHANG.TENMH, NHOMHANG.TENNHOMHANG, DONVITINH.DONVITINH,CHITIETHDN.SOLUONGNHAP, CHITIETHDX.SOLUONGXUAT, MATHANG.SOLUONGMH, MATHANG.GIAMUA, MATHANG.GIABAN

Mong các bạn xem và hỗ trợ giúp mình.
Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Have a nice day!phulam
Bài viết: 9
Ngày tham gia: T.Bảy 27/09/2008 2:10 pm

Re: Hỗ trợ tính tồn kho theo ngày tháng năm

Gửi bàigửi bởi phulam » T.Bảy 20/01/2018 3:30 pm

Theo mình nghĩ làm gì có chuyện tồn kho theo ngày, tháng, năm; chỉ có tồn kho tại thời điểm hiện tại thôi.


Quay về “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách