Giúp đỡ về code vb.net

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

Post Reply
doanvanthangc5
Posts: 3
Joined: Fri 21/03/2014 9:20 pm

Giúp đỡ về code vb.net

Post by doanvanthangc5 »

mình có 1 form 2 nút
coppy và exit
mình coppy 2 file cùng lúc đến một thư mục mặc định nếu đường dẫn mặc định set đường dẫn trong code luôn
vd: c:/aa/aa ---> đường dẫn mặc định nếu đúng đường dẫn trên coppy oke còn nếu đường dẫn thay đổi báo lỗi

vậy giờ làm sao để đúng đường dẫn coppy oke nếu sai đường dẫn hiện lên chọn đường dẫn rồi coppy tới vậy mọi người.

p/s sai box mod move bài dùm cảm ơn mọi người tôi đã tìm nhưng chưa code nào giống ....
doanvanthangc5
Posts: 3
Joined: Fri 21/03/2014 9:20 pm

Re: Giúp đỡ về code vb.net

Post by doanvanthangc5 »

AI GIÚP VỚI ..
User avatar
gtdcomputer
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 1296
Joined: Fri 18/07/2008 12:08 pm
Location: Kiên Giang
Has thanked: 8 times
Been thanked: 116 times
Contact:

Re: Giúp đỡ về code vb.net

Post by gtdcomputer »

Đầu tiền là kiểm tra đường dẫn có tồn tại ko. Bạn dùng DirectoryInfo để test. ví dụ:
  1. Function PathExits(xFile As String) As Boolean
  2.       Return (New IO.FileInfo(xFile)).Directory.Exists
  3. End Function
Bạn có thể đưa dòng từ new io.fileinfo vào hàm if để check lun cho nhanh, ko cần khai báo fucntion

Tiếp đến là bạn phải sử dụng FolderBrowserDialog nằm trong Toolbox > Dialogs. Gọi trong code như sau:
  1. If FolderBrowserDialog1.ShowDialog(Me) = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
  2.             MsgBox(FolderBrowserDialog1.SelectedPath)
  3.         Else
  4.             MsgBox("cancel")
  5.         End If
Con người không quan tâm đến sự thật. Họ tin cái họ muốn, và về sau, cái đó sẽ trở thành sự thật
Post Reply

Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”