Mình vướng chổ code lấy thông tin file mọi người xem code góp ý hộ nhé

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

Post Reply
User avatar
minhhath
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 78
Joined: Sun 17/01/2010 3:24 pm
Location: p5,Tỉnh Cà Mau
Has thanked: 8 times
Contact:

Mình vướng chổ code lấy thông tin file mọi người xem code góp ý hộ nhé

Post by minhhath »

Code: Select all

Public Class Formmain

  Private Sub btntimfileexcel_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btntimfileexcel.Click
    Dim urlfilehoso As New FolderBrowserDialog
    If urlfilehoso.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      txtfilehosoexcel.Text = urlfilehoso.SelectedPath
    End If
    Try
      For Each filehoso As String In IO.Path.GetDirectoryName("*.xls")
        txtfilehosoexcel.Text = Path.GetFileName(filehoso)
      Next
    Catch
    End Try

  End Sub
End Class
Khi mình bấm vào button sẻ mở cửa sổ dialog và tìm đến file cần nhưng mình chỉ lấy được đường dẫn chứa thư mực mình không thể hiện đường dẫn đến file mình chọn :-/ :-/ :-/ :-/
Trên đời này không có con đường cùng,mà chỉ có những ranh giới,điều quan trọng là có đủ sức mạnh và nghị lực để vượt qua những ranh giới đó hay không
User avatar
akira
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 354
Joined: Sat 25/10/2008 11:11 pm
Has thanked: 6 times
Been thanked: 69 times

Re: Mình vướng chổ code lấy thông tin file mọi người xem code góp ý hộ nhé

Post by akira »

tìm đến file thì dùng OpenFileDialog chứ đâu phải FolderBrowserDialog
Post Reply

Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”