[.NET] [DEVEXPRESS] Tính Thành Tiền cột RepositoryItemCalcEdit

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

Post Reply
cassie_danmei
Posts: 3
Joined: Mon 03/11/2014 2:19 pm

[.NET] [DEVEXPRESS] Tính Thành Tiền cột RepositoryItemCalcEdit

Post by cassie_danmei »

Chào mọi người, hiện m đang gặp vấn đề như sau

Khi người dùng chọn Số Lượng và Đơn Giá thì bên cột Thành Tiền sẽ tự động hiển thị Kết quả của Số Lượng * Đơn Giá, m muốn tính tổng Thành Tiền = cột Số Lượng * cột Đơn Giá, nhưng m ko biết làm sao mới lấy được giá trị trong RepositoryItemCalcEdit để m tính cho cột Thành Tiền.

3 cột Số lượng, Đơn Giá đều là RepositoryItemCalcEdit
Attachments
Capture.PNG
Untitled.png
Last edited by cassie_danmei on Thu 01/01/2015 5:13 pm, edited 1 time in total.
User avatar
1045007
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 551
Joined: Mon 09/06/2008 3:35 pm
Location: TP Cần Thơ
Has thanked: 2 times
Been thanked: 61 times
Contact:

Re: [.NET] [DEVEXPRESS] Tính Thành Tiền cột RepositoryItemCalcEdit

Post by 1045007 »

 1.  Private Sub GridView_1_CellValueChanging(ByVal sender As System.Object, ByVal e As DevExpress.XtraGrid.Views.Base.CellValueChangedEventArgs) Handles GridView_1.CellValueChanging
 2.         If e.Column.Name = "col_soluong"  OR e.Column.Name = "col_dongia" Then
 3.           GridView_1.SetRowCellValue(e.RowHandle, "col_thanhtien", Int64.Parse(GridView_1.GetRowCellValue(e.RowHandle, "col_soluong")) * Int32.Parse(GridView_1.GetRowCellValue(e.RowHandle, "col_dongia")))
 4.         End If
 5.     End Sub
Xếp hình cổ điển for Android-https://play.google.com
♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀
FROZENQUEEN
Posts: 2
Joined: Sat 27/12/2014 10:33 pm

Re: [.NET] [DEVEXPRESS] Tính Thành Tiền cột RepositoryItemCalcEdit

Post by FROZENQUEEN »

Bạn ơi mình vẫn không thể nào làm được theo hướng dẫn của bạn.
Nó ko nhận được giá trị mình thay đổi trong calculator.
cassie_danmei
Posts: 3
Joined: Mon 03/11/2014 2:19 pm

Re: [.NET] [DEVEXPRESS] Tính Thành Tiền cột RepositoryItemCalcEdit

Post by cassie_danmei »

1045007 wrote:
 1.  Private Sub GridView_1_CellValueChanging(ByVal sender As System.Object, ByVal e As DevExpress.XtraGrid.Views.Base.CellValueChangedEventArgs) Handles GridView_1.CellValueChanging
 2.         If e.Column.Name = "col_soluong"  OR e.Column.Name = "col_dongia" Then
 3.           GridView_1.SetRowCellValue(e.RowHandle, "col_thanhtien", Int64.Parse(GridView_1.GetRowCellValue(e.RowHandle, "col_soluong")) * Int32.Parse(GridView_1.GetRowCellValue(e.RowHandle, "col_dongia")))
 4.         End If
 5.     End Sub
cảm ơn bạn đã quan tâm trả lời câu hỏi của mình.
Nhưng sau khi làm theo hướng dẫn của bạn mình vẫn chưa giải quyết được vấn đề mình muốn. Khi mình dùng GridView_PhieuBanHang_CellValueChanging các giá trị trong ô (cụ thể là từ calculator ) không thể lấy giá trị được. Khi chuyển qua GridView_PhieuBanHang_CellValueChanged thì có thể nhưng rồi mình đang bị mắc kẹt ở chỗ sau khi chọn giá trị trên calculator_soluong lập tức nó chạy vô hàm và lúc này calculator_dongia lại không mang giá trị 0 lúc khởi tạo nên nó báo lỗi như trong hình. Mình đã dùng thử mọi cách để giải quyết cho nó chạy tuần tự một cách logic nhưng vẫn chưa được. Đây là đoạn code của mình sau khi dựa theo hướng dẫn của bạn [đưa đoạn code vô]. Mong bạn giúp mình tìm ra được cách giải quyết.

Code: Select all

Private Sub GridView_PhieuBanHang_CellValueChanged(sender As Object, e As DevExpress.XtraGrid.Views.Base.CellValueChangedEventArgs) Handles GridView_PhieuBanHang.CellValueChanged
      Dim CellValue_SoLuong As Integer
      CellValue_SoLuong = Convert.ToInt32(GridView_PhieuBanHang.GetRowCellValue(e.RowHandle, "SOLUONG"))
      Dim CellValue_DonGia As Integer
      CellValue_DonGia = Convert.ToInt32(GridView_PhieuBanHang.GetRowCellValue(e.RowHandle, "DONGIA"))
      If e.Column.Name = "GridColumn_SOLUONG" Or e.Column.Name = "GridColumn_DONGIA" Then
        GridView_PhieuBanHang.SetRowCellValue(e.RowHandle, "GridColumn_THANHTIEN", CellValue_DonGia *           CellValue_SoLuong)
      End If  
 End Sub
Attachments
loi1.png
cassie_danmei
Posts: 3
Joined: Mon 03/11/2014 2:19 pm

Re: [.NET] [DEVEXPRESS] Tính Thành Tiền cột RepositoryItemCalcEdit

Post by cassie_danmei »

m đã làm được r
Post Reply

Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”