Code tìm số lớn nhất của mảng 1 chiều cho trước?

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

Post Reply
HaDuyNguyen
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 20
Joined: Mon 10/02/2014 5:02 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Code tìm số lớn nhất của mảng 1 chiều cho trước?

Post by HaDuyNguyen »

Gửi bạn Nobi và các bạn chuyên về VB.NET:
tôi đã viết và gửi tài liệu đính kèm cộng với giải thích cụ thể yêu cầu của vấn đề, không biết có ai có thể giúp đỡ tôi về vấn đề này không? Hôm nay tôi có thêm một vấn đề nhỏ, muốn nhờ các bạn giúp cho: đó là Code tìm số lớn nhất của mảng 1 chiều cho trước và hiển thị re màn hình, Code phải viết trong Console, không viết trong Windows Form.
Tôi nghĩ vấn đề này chắc không khó đối với các bạn, rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn, xin cám ơn.
User avatar
1045007
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 551
Joined: Mon 09/06/2008 3:35 pm
Location: TP Cần Thơ
Has thanked: 2 times
Been thanked: 61 times
Contact:

Re: HỎI VÀ TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ

Post by 1045007 »

Có thể câu hỏi của bạn cơ bản quá & seach thì rất nhiều nên ít nhận được câu trả lời.
 1. Module Module1
 2.  
 3.     Sub Main()
 4.         Dim max = MaxValue(2, 12, 8, 3, 9, 0, 7)
 5.         Console.WriteLine("Max value in Array {0}", max)
 6.         Console.ReadLine()
 7.     End Sub
 8.  
 9.     Function MaxValue(ByVal ParamArray Array() As Int32)
 10.         Dim max = Array(0)
 11.         For i As Int32 = 1 To Array.Length - 1
 12.             If max < Array(i) Then max = Array(i)
 13.         Next
 14.         Return max
 15.     End Function
 16.  
 17. End Module
Xếp hình cổ điển for Android-https://play.google.com
♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀
HaDuyNguyen
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 20
Joined: Mon 10/02/2014 5:02 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Xin hỏi lại bạn 1045007 và các bạn khác

Post by HaDuyNguyen »

Rất cám ơn về câu trả lời của bạn, nhưng do tôi không viết cụ thể ,nê bạn chưa hiểu rõ vấn đề.Tôi xin viết lại code của yêu cầu như sau:

Dim aInt() as Byte = { 19,45,125,2,200,84}

Đây là câu hỏi và yêu cầu là viết trong Console. Còn một vấn đề nữa là trước đó tôi có một bài viết và đã gửi cả hình ảnh của chương trình lên, nhưng cho đến nay vẫn không có câu trả lời, đây là một vấn đề tương đối khó,nếu bạn am hiểu nhiều về VB.Net thì tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn và của các bạn khác. Xin cám ơn nhiều.
User avatar
1045007
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 551
Joined: Mon 09/06/2008 3:35 pm
Location: TP Cần Thơ
Has thanked: 2 times
Been thanked: 61 times
Contact:

Re: Xin hỏi lại bạn 1045007 và các bạn khác

Post by 1045007 »

Chào bạn HaDuyNguyen. Các bài viết bạn nên reply chứ không nên tạo chủ đề mới để người trả lời tiện theo dõi
Bài của bạn thì chỉ cần sửa lại như thế này
 1. Module Module1
 2.  
 3.     Sub Main()
 4.         Dim aInt() As Byte = {19, 45, 125, 2, 200, 84}
 5.         Dim max = MaxValue(aInt)
 6.         Console.WriteLine("Max value in Array {0}", max)
 7.         Console.ReadLine()
 8.     End Sub
 9.  
 10.     Function MaxValue(ByVal ParamArray Array() As Byte) As Byte
 11.         Dim max = Array(0)
 12.         For i As Byte = 1 To Array.Length - 1
 13.             If max < Array(i) Then max = Array(i)
 14.         Next
 15.         Return max
 16.     End Function
 17.  
 18. End Module
Attachments
Console.jpg
Console.jpg (14.27 KiB) Viewed 1643 times
Xếp hình cổ điển for Android-https://play.google.com
♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀
Post Reply

Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”