Update nhiều hàng trong Access

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

Post Reply
User avatar
ducpkh
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 511
Joined: Fri 24/08/2012 12:28 pm
Location: ADAFA
Has thanked: 9 times
Been thanked: 26 times

Update nhiều hàng trong Access

Post by ducpkh »

Có bác nào biết cách Update nhiều hàng trong Vb.net không. Xin chỉ giúp?
 1. For j = 0 To Tong_so
 2.             j = j + 1
 3.             Dim sql1 As String = "Update tbl_Hocvien set SBD = '" & mangSB(j) & "' where KetLuan = 'A' "
 4.             Dim Command1 As New OleDb.OleDbCommand(sql1, con)
 5.             con.Open()
 6.             Command1.ExecuteNonQuery()
 7.             con.Close()
 8.         Next

Mình định cập nhật từng phần tử của mảng vào Record tương ứng nhưng như trên thì cập nhật phần tử cuối cùng của mảng vào tất cả các Record!
User avatar
1045007
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 551
Joined: Mon 09/06/2008 3:35 pm
Location: TP Cần Thơ
Has thanked: 2 times
Been thanked: 61 times
Contact:

Re: Update nhiều hàng trong Access

Post by 1045007 »

Hình như bạn viết nhầm câu sql thì phải

"Update tbl_Hocvien set KetLuan = 'A' where SBD = '" & mangSB(j) & "' "

mà viết như vầy sẽ nhanh hơn
 1.         Dim sql1 As String
 2.         For j = 0 To Tong_so
 3.             j = j + 1
 4.             sql1 &= "Update tbl_Hocvien set KetLuan = 'A' where SBD = '" & mangSB(j) & "';"
 5.         Next
 6.          Dim Command1 As New OleDb.OleDbCommand(sql1, con)
 7.          con.Open()
 8.          Command1.ExecuteNonQuery()
 9.          con.Close()
Xếp hình cổ điển for Android-https://play.google.com
♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀
Post Reply

Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”