Help! Code Thêm hình ảnh từ VB vào SQL và ngược lại

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

Post Reply
yesterday222
Posts: 1
Joined: Mon 10/11/2014 2:11 pm

Help! Code Thêm hình ảnh từ VB vào SQL và ngược lại

Post by yesterday222 »

Mình đang viết chương trình quản lý nhân viên, cần giúp code thêm hình từ vb vào sql và ngược lại lấy hình từ sql ra vb, kiểu như thêm nhân viên thì thêm cả hình ảnh của nhân viên đó, và hiện thị thông tin có cả hình ảnh.
Mọi người giúp mình với!
User avatar
1045007
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 551
Joined: Mon 09/06/2008 3:35 pm
Location: TP Cần Thơ
Has thanked: 2 times
Been thanked: 61 times
Contact:

Re: Help! Code Thêm hình ảnh từ VB vào SQL và ngược lại

Post by 1045007 »

các hệ quản trị csdl khác nhau dùng tên kiểu dữ liệu khác nhau cho đối tượng này như: bytea, byte[], image, object, .... String cũng có thể!
- Bạn Cần chọn kiểu dữ liệu cho cột hình ảnh của bạn ứng với loại csdl
- Dùng các function ByteToImage & ImageToByte (trong 4r nhiều lắm) để thêm vào & hiển thị ra ngoài
Xếp hình cổ điển for Android-https://play.google.com
♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀
hvcuongit
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 53
Joined: Sun 24/01/2010 6:09 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 6 times

Re: Help! Code Thêm hình ảnh từ VB vào SQL và ngược lại

Post by hvcuongit »

Đây là code mình viết bằng C#, bạn convert lại về vb và chọn 1 function cho phù hợp với kiểu dữ liệu trong database :)
Convert từ dạng file ảnh về kiểu Byte
 1. public static byte[] ImageToBinary(string imagePath)
 2.         {
 3.             FileStream fileStream = new FileStream(imagePath, FileMode.Open, FileAccess.Read);
 4.             byte[] buffer = new byte[fileStream.Length];
 5.             fileStream.Read(buffer, 0, (int)fileStream.Length);
 6.             fileStream.Close();
 7.             return buffer;
 8.         }


Convert từ kiểu array byte về dạng image
 1. public static Image BinaryToImage(System.Data.Linq.Binary binaryData)
 2.         {
 3.             if (binaryData == null) return null;
 4.  
 5.             byte[] buffer = binaryData.ToArray();
 6.             MemoryStream memStream = new MemoryStream();
 7.             memStream.Write(buffer, 0, buffer.Length);
 8.             return Image.FromStream(memStream);
 9.         }


Convert từ kiểu array byte về kiểu string
 1. public static string GetBytesToString(byte[] value)
 2.         {
 3.             SoapHexBinary shb = new SoapHexBinary(value);
 4.             return shb.ToString();
 5.         }


Convert từ kiểu string về kiểu byte[]
 1. public static byte[] GetStringToBytes(string value)
 2.         {
 3.             SoapHexBinary shb = SoapHexBinary.Parse(value);
 4.             return shb.Value;
 5.         }
Post Reply

Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”