[Help] Công Thức tính giờ chương trình karaoke

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

Post Reply
s2voks2
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 18
Joined: Fri 07/03/2014 8:39 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time

[Help] Công Thức tính giờ chương trình karaoke

Post by s2voks2 »

Mình xin đi thẳng vào vấn đề luôn:
đây là code công thức của mình các huynh test và sửa lại giúp:
lấy (giờ kết thúc - giờ bắt đầu)*gia đc lấy từ form phòng

Code: Select all

Dim d1, d2 As Date
    Dim d3 As TimeSpan
    Dim d4 As String
    Dim d5 As Integer
    d5 = Val(gia.Text)
    d1 = bt.Value
    d2 = kt.Value
    d3 = d2 - d1
    d4 = d3.ToString
    tt.Text = Math.Round(Val(d4) + 1, 0)
    tt.Text = d5 * tt.Text
bt: giờ bắt đầu và kt: giờ kết thúc. Mình điều dùng datetimepicker
tt: thành tiền
gia.text: đc lấy từ form phong. List boxt
User avatar
1045007
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 551
Joined: Mon 09/06/2008 3:35 pm
Location: TP Cần Thơ
Has thanked: 2 times
Been thanked: 61 times
Contact:

Re: [Help] Công Thức tính giờ chương trình karaoke

Post by 1045007 »

VD: giá 1 giờ = 100.000đ, hát trong vòng 45 phút (không có phí dịch vụ nào khác >:) )
 1.         Dim BeginTime As New DateTime(2014, 11, 6, 7, 45, 0)
 2.         Dim EndTime As New DateTime(2014, 11, 6, 8, 30, 0) ' Cách 45'
 3.         MessageBox.Show("Tổng tiền phải trả " & EndTime.Subtract(BeginTime).TotalMinutes * 100000 / 60)
Xếp hình cổ điển for Android-https://play.google.com
♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀
s2voks2
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 18
Joined: Fri 07/03/2014 8:39 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time

Re: [Help] Công Thức tính giờ chương trình karaoke

Post by s2voks2 »

1045007 wrote:VD: giá 1 giờ = 100.000đ, hát trong vòng 45 phút (không có phí dịch vụ nào khác >:) )
 1.         Dim BeginTime As New DateTime(2014, 11, 6, 7, 45, 0)
 2.         Dim EndTime As New DateTime(2014, 11, 6, 8, 30, 0) ' Cách 45'
 3.         MessageBox.Show("Tổng tiền phải trả " & EndTime.Subtract(BeginTime).TotalMinutes * 100000 / 60)
ở đây mình làm 2 loại phòng: loại 1: 50k/1h, loại 100k/1h

thỳ phải tính như nào?
User avatar
1045007
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 551
Joined: Mon 09/06/2008 3:35 pm
Location: TP Cần Thơ
Has thanked: 2 times
Been thanked: 61 times
Contact:

Re: [Help] Công Thức tính giờ chương trình karaoke

Post by 1045007 »

Thì tùy trường hợp bạn cứ tình theo giá trường hợp đó
 1.     Function GetPrice(ByVal RoomType) As Double        
 2.         Select Case RoomType
 3.             Case 1
 4.                 Return 50000
 5.             Case 2
 6.                 Return 100000
 7.             Case Else
 8.                 Return 123456 ' VIP
 9.         End Select
 10.     End Function
 11.     MessageBox.Show("Tổng tiền phải trả " & EndTime.Subtract(BeginTime).TotalMinutes * GetPrice(2) / 60)
Xếp hình cổ điển for Android-https://play.google.com
♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀
s2voks2
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 18
Joined: Fri 07/03/2014 8:39 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time

Re: [Help] Công Thức tính giờ chương trình karaoke

Post by s2voks2 »

1045007 wrote:Thì tùy trường hợp bạn cứ tình theo giá trường hợp đó
 1.     Function GetPrice(ByVal RoomType) As Double        
 2.         Select Case RoomType
 3.             Case 1
 4.                 Return 50000
 5.             Case 2
 6.                 Return 100000
 7.             Case Else
 8.                 Return 123456 ' VIP
 9.         End Select
 10.     End Function
 11.     MessageBox.Show("Tổng tiền phải trả " & EndTime.Subtract(BeginTime).TotalMinutes * GetPrice(2) / 60)
bạn có thể cho mình 1 ví dụ cụ thể đc k?

Xin lỗi về sự bất tiện này !
User avatar
1045007
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 551
Joined: Mon 09/06/2008 3:35 pm
Location: TP Cần Thơ
Has thanked: 2 times
Been thanked: 61 times
Contact:

Re: [Help] Công Thức tính giờ chương trình karaoke

Post by 1045007 »

Như vậy là quá cụ thể rồi mà bạn !
Form Phòng của bạn khi chọn chắc chắn bạn đã phân loại 1 hay loại 2 ... loại n

Bạn cứ hiển thị giá tiền phải trả khi chọn phòng cần thanh toán
 1. Dim loaiPhong as Int32 = Phong.LoaiPhong
 2. labelPrice.Text =  EndTime.Subtract(BeginTime).TotalMinutes * GetPrice(loaiPhong ) / 60
Xếp hình cổ điển for Android-https://play.google.com
♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀
s2voks2
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 18
Joined: Fri 07/03/2014 8:39 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time

Re: [Help] Công Thức tính giờ chương trình karaoke

Post by s2voks2 »

1045007 wrote:Như vậy là quá cụ thể rồi mà bạn !
Form Phòng của bạn khi chọn chắc chắn bạn đã phân loại 1 hay loại 2 ... loại n

Bạn cứ hiển thị giá tiền phải trả khi chọn phòng cần thanh toán
 1. Dim loaiPhong as Int32 = Phong.LoaiPhong
 2. labelPrice.Text =  EndTime.Subtract(BeginTime).TotalMinutes * GetPrice(loaiPhong ) / 60
kết quả cả buổi chìu làm k đc. ^^
chợt nhớ ra dùng hàm left để tách giờ vs phút mà tui qên mất cách sử dụng hàm left :P
Post Reply

Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”