Trang 1 trên 1

Tạo form Đăng Kí , Đăng Nhập , Phân quyền Admin

Đã gửi: CN 23/09/2012 5:13 pm
gửi bởi congchien1710
Các anh chị có thể hướng dẫn cho em khi chạy chương trình Vb.Net chưa có tài khoản thì click Đăng kí , sau khi đăng kí thành công thì có thể đổi password . Sau khi Admin đăng nhập có thể phân quyền Quản trị , xem , cập nhật . EM làm mà vẫn bị lỗi. Mong được sự giúp đỡ của các anh chị và các bạn. Em đang tự học VB.net nên còn kém lắm ah!

Re: Tạo form Đăng Kí , Đăng Nhập , Phân quyền Admin

Đã gửi: CN 23/09/2012 8:39 pm
gửi bởi Valentino
tìm tài liệu về ado.net đọc nha bạn