Lỗi Datagirdview

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

Post Reply
User avatar
minhhath
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 78
Joined: Sun 17/01/2010 3:24 pm
Location: p5,Tỉnh Cà Mau
Has thanked: 8 times
Contact:

Lỗi Datagirdview

Post by minhhath »

câu insert thì nó insert đúng một dòng vào cơ sở dữ liệu, mà nó hiển thi trên datagirdview lại hai dòng như hình vẽ
Attachments
1.JPG
FlyingFox
Guru
Guru
Posts: 833
Joined: Wed 20/04/2011 9:56 am
Been thanked: 326 times

Re: Lỗi Datagirdview

Post by FlyingFox »

Sai ỡ query select cũa bạn thì đúng hơn.
User avatar
chethanhtu2011
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 148
Joined: Tue 16/08/2011 10:25 am
Location: tp Cao Lãnh - Đồng Tháp
Has thanked: 21 times
Been thanked: 6 times
Contact:

Re: Lỗi Datagirdview

Post by chethanhtu2011 »

minhhath wrote:câu insert thì nó insert đúng một dòng vào cơ sở dữ liệu, mà nó hiển thi trên datagirdview lại hai dòng như hình vẽ
Nói thế biết đường nào mà fix, bạn post hàm load dữ liệu lên datagridview lên đi :D
phamhoainam1090
Posts: 1
Joined: Sat 10/03/2012 11:40 am

Re: Lỗi Datagirdview

Post by phamhoainam1090 »

bạn phải kiểm tra khóa chính
 1. Dim s As String
 2.         Dim t As Integer
 3.         If dk = 1 Then
 4.             s = "select count(*) from nhanvien where manv='" & txtmanv.Text & "'"
 5.             cm = New SqlCommand(s, cn)
 6.             cm.ExecuteNonQuery()
 7.             t = cm.ExecuteScalar
 8.             If t = 1 Then
 9.                 MsgBox(" khóa chính bị trùng ")
 10.                 Exit Sub
 11.             End If
 12.             s = " insert into nhanvien values ('" & cbmahs.Text & "','" & cbht.Text & "','" & cbmh.Text & "' )"
 13.             cm = New SqlCommand(s, cn)
 14.             cm.ExecuteNonQuery()
 15.             hienthi_grd()
 16.             hienthi_textbox()
 17.             MsgBox(" thêm mới thành công ")
 18.             btl.Enabled = False
 19.         End If

NẾU KHÔNG DƯỢC BẠN GỬI BÀI ĐÓ CHO MÌNH. MÌNH KHẮC PHỤC DÙM CHO.
DỊA CHỈ : phamhoainam1090@gmail.com Ghi chú của điều hành viên:
nhớ cho code vào thẻ tương ứng nha bạn
c4ytr3
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 30
Joined: Mon 07/02/2011 3:23 am
Been thanked: 1 time

Re: Lỗi Datagirdview

Post by c4ytr3 »

Bạn xem lại di, có thể là khi bạn update xong, bạn nên clear data và binding dữ liệu lại nên bị lỗi đố
Post Reply

Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”