• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

lebot
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 14
Joined: Wed 19/01/2011 8:40 pm

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby lebot » Fri 03/05/2013 8:25 am

bocapit wrote:Xóa hết những gì liên quan đến DEVExpress trong Reference, sau đó thêm mới một Xtraform và kéo datagrid để tự động add những thư viện cần thết vào Reference

Giờ mà mình thêm Dev Ribbon form cũng báo lỗi Assembly, không chỉnh sửa được form nữa
Attachments
Loi2.pngsinpro
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 43
Joined: Sat 05/03/2011 7:22 pm
Has thanked: 11 times

Re: Các câu hỏi liên quan Devexpress

Postby sinpro » Tue 14/05/2013 1:06 am

sorryanhyeuem wrote:
thanphong1989 wrote:Các bạn cho mình hỏi làm thế nào load dữ liệu lên Gridcontrol theo nhóm được thế, rùi cái số thứ tự ở đầu nữa
Như cái hình này nek:
Image

Anh (Chị) ơi!
Cho em hỏi là làm sao khi load dữ liệu lên đã thấy hiển thị (Nhóm Hàng: Máy In, Nhóm Hàng: Máy vi tính ,... )rồi vậy.
mặc định là em phải thao tác kéo lên trên nó mới gom nhóm lại, anh( chị) chỉ em với.

hoangminhx
Posts: 1
Joined: Sun 12/05/2013 6:20 pm

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby hoangminhx » Fri 17/05/2013 8:48 pm

Xin chào mọi người,
mình muốn hỏi về cái DocumentManager, khi thêm DocumentManager để tạo giao diện win8, trong mỗi Titles mình add cho nó 1 pagegroup, trong mỗi pagegroup mình add cho nó vài cái Document nhưng khi một pagegroup có quá nhiều document thì nó không hiển thị hết được mà nó bị khuất đi, mà khi khuất đi rồi thì không biết sao cho nó hiện ra lại. Nên mình tính thu nhỏ size của nó xuống để cho nó có thể hện tất cả cùng lúc. mình coi demo của Devexpress thì thấy người ta làm nó nhỏ đi được mà mình tìm lâu rồi vẫn chưa ra, bạn nào biết giúp mình với. Thanks!

ban đầu nó thế này
Image

khi nhấp vào Quản lí nhập hàng thì cái Quản lí bán hàng bị đẩy đi mất
Image

còn demo của người ta thì nó thế này
Image
Last edited by hoangminhx on Mon 22/07/2013 8:15 am, edited 2 times in total.

sinpro
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 43
Joined: Sat 05/03/2011 7:22 pm
Has thanked: 11 times

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby sinpro » Sun 26/05/2013 4:50 pm

bocapit wrote:Các bạn có câu hỏi hay thắc mắc liên quan đến Devexpress và XtraReport tool mình sẽ hỗ trợ ở đây.
Ngôn ngữ hỗ trợ là C# và Entity Framework. Hi vọng giúp dc các bạn!Anh, chị cho em hỏi cái công cụ lookupedit với.

code load dữ liệu lên lookupedit như sau:

Code: Select all

  DataTable dt;
  dt = tv.Excute_Query("select manl[Mã Ngạch Lương],tennl[Tên Ngạch Lương] from ngachluong");
  lookupedit.Properties.DataSource = dt;
  lookupedit.Properties.DisplayMember = "Tên Ngạch Lương";
  lookupedit.Properties.ValueMember = "Mã Ngạch Lương";

Hình của form thiết kế.
Image
Trong sự kiện của form load em đã gọi sự kiện load dữ liệu lên cho lookupedit rồi-> nhưng khi load form vẫn thấy lookupedit không có dữ liệu, khi mình click vào nút sổ xuống mới thấy.

=> Em muốn là khi load form là dữ liệu ở trên sẽ đổ vào lookupedit luôn :))

+vấn đề thứ 2 là ở hình này
Image

EM muốn khi click vào dòng Bac 1 thì trên lookupedit sẽ hiển thị A.1 - N1. (A.1 - N1 là tên của ngạch lương làm khoá ngoại bên bảng này)

ANH, CHỊ giúp em với
THANK ANH, CHỊ TRƯỚC

muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 541
Joined: Fri 26/11/2010 1:15 pm
Location: TP.HCM
Has thanked: 189 times
Been thanked: 33 times
Contact:

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby muaphonui_2010 » Fri 31/05/2013 1:49 pm

Nhờ các bạn giúp mình với.
Mình trình bày dài dòng cho các bạn dễ hiểu ý mình nhé:
Mình dùng Gridcontrol
Trong CSDL SQL Server 2008, mình thiết kế CSDL như hình:
Image
Khi load Form lên mình cho chạy code này:

Code: Select all

 
Private Sub F_D_dathang_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
       RepositoryItemTextEdit6.Mask.MaskType = Mask.MaskType.Numeric   ' RepositoryItemTextEdit6 là của cột dinhmuc (Numeric(18;4)
        RepositoryItemTextEdit6.Mask.EditMask = "n4"
        RepositoryItemTextEdit6.Mask.UseMaskAsDisplayFormat = True
       
        RepositoryItemTextEdit7.Mask.MaskType = Mask.MaskType.Numeric    ' RepositoryItemTextEdit6 là của cột soluong (Numeric(18;1)
        RepositoryItemTextEdit7.Mask.EditMask = "n1"
        RepositoryItemTextEdit7.Mask.UseMaskAsDisplayFormat = True
       
        RepositoryItemTextEdit8.Mask.MaskType = Mask.MaskType.Numeric    ' RepositoryItemTextEdit6 là của cột stt(int)
        RepositoryItemTextEdit8.Mask.EditMask = "n0"
        RepositoryItemTextEdit8.Mask.UseMaskAsDisplayFormat = True
 End Sub

Mình viết câu lưu dữ liệu mình viết như sau

Code: Select all

 For i As Integer = 0 To chitietcon.RowCount
                    If chitietcon.GetRowCellValue(i, chitietcon.Columns(0)) IsNot Nothing Then
                        kn.thuchientruyvan("insert into T_N_dinhmucvattucon2(id,stt,manhom,mauvattu,dinhmuc,soluong) values('" & Int(newID.ToString()) & "','" & Int(chitietcon.GetRowCellValue((i), chitietcon.Columns("stt"))) & "',N'" & chitietcon.GetRowCellValue((i), chitietcon.Columns("manhom")) & "',N'" & chitietcon.GetRowCellValue((i), chitietcon.Columns("mauvattu")) & "','" & (chitietcon.GetRowCellValue((i), chitietcon.Columns("dinhmuc"))) & "','" & (chitietcon.GetRowCellValue((i), chitietcon.Columns("soluong"))) & "')")
                    End If
                Next

Hoặc

Code: Select all

,'" & FormatNumber((chitietcon.GetRowCellValue((i), chitietcon.Columns("dinhmuc"))), 4) & "'

Hoăc

Code: Select all

,'" & Double .Parse(chitietcon.GetRowCellValue((i), chitietcon.Columns("dinhmuc"))) & "'


==> đều không được
Nó báo như sau:
Image
Nhưng nếu mình vào hệ thống mình thay dấu phân cách nhóm số là dấu "," và dấu phân cách số lẽ là dấu "." thì ok
Như vậy phải làm sao vậy các bạn.
Xin cảm ơn!

muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 541
Joined: Fri 26/11/2010 1:15 pm
Location: TP.HCM
Has thanked: 189 times
Been thanked: 33 times
Contact:

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby muaphonui_2010 » Sat 08/06/2013 10:53 pm

bocapit wrote:
muaphonui_2010 wrote:Cảm ơn bạn đã giúp đỡ!
Mình đã làm theo như bạn, đúng là hơn cả mình mong đợi.
Giờ mình đã đổ dữ liệu vào cho nó rồi, Giờ nhờ bạn chỉ giúp mình làm sao :
- Khi mình gở vào Cell thì nó tự động sổ xuống và lọc đến từ mình vừa gõ vào và mình Tab thì nó lấy giá trị đó lên cell
- Khi người dùng click chọn vào dòng trong danh sách sổ xuống thì nó lấy giá trị của Cell cột "A" đưa lên cho mình.
Mong bạn giúp đỡ!
Thân chào


Đây là code của mình code trong một dự án cho khách hàng, về căn bản là giống yêu cầu của bạn là vừa chọn được giá trị vừa thêm được giá trị. Của mình làm không phải là trên lưới (tức không phải columnEdit) mà là trên control trên form độc lập. (khách hàng yêu cầu nhập 1 mặt hàng trong một lần nhập nên không cần phải nhập trên lưới)
 1.  bool isShow = true;
 2.         void ChucNangTimKiem()
 3.         {
 4.             //Khi có sự thay đổi dữ liệu trên ô vật tư thì bắt đầu popup
 5.             txtVatTuList.EditValueChanged += (a, e) =>
 6.             {
 7.                 if (isShow)
 8.                 {
 9.                     txtVatTuList.ShowPopup();
 10.                     txtVatTuList.Focus();
 11.                     gridColumn2.FilterInfo = new DevExpress.XtraGrid.Columns.ColumnFilterInfo(string.Format("Ten Like '%{0}%'", txtVatTuList.Text));
 12.                 }
 13.                 isShow = true;
 14.             };
 15. // Lưới được click thì lấy giá trị lên ô vật tư
 16.             gridView1.RowCellClick += (a, e) =>
 17.             {
 18.                 if (e.RowHandle >= 0 && vatTuBindingSource.Current != null)
 19.                 {
 20.                     isShow = false;
 21.                     txtVatTuList.ClosePopup();
 22.                     txtVatTuList.Text = ((Data.VatTu)vatTuBindingSource.Current).Ten;
 23.                 }
 24.             };
 25. //Nhấn nut xuống thì foucus cho lưới
 26.             txtVatTuList.KeyDown += (a, e) =>
 27.                 {
 28.                     if (e.KeyCode == Keys.Down || e.KeyCode == Keys.Up)
 29.                     {
 30.                         gridView1.Focus();
 31.                     }
 32.                 };
 33. //Khi lưới được nhấn enter thì lấy giá trị lên vật tư và đóng (giống chổ click chọn giá trị trên lưới)
 34.             gridView1.KeyDown += (a, e) =>
 35.                 {
 36.                     if (e.KeyCode == Keys.Enter)
 37.                     {
 38.                         isShow = false;
 39.                         txtVatTuList.ClosePopup();
 40.                         txtVatTuList.Text = ((Data.VatTu)vatTuBindingSource.Current).Ten;
 41.                     }
 42.                     else
 43.                     {
 44.                         if (e.KeyCode != Keys.Down && e.KeyCode != Keys.Up)
 45.                         {
 46.                             txtVatTuList.Focus();
 47.                         }
 48.                     }
 49.                 };
 50.         }


Cách viết của mình chắc bạn cũng đã hiểu qua


Nhờ bạn giúp mình với, mình làm theo mãi mà không được, khó quá.

Mình đã làm theo trình tự như sau:
- đổ dữ liệu vào Gridcontrol4 ( là cái Gridcontrol mình đặt ở trong PopupContainerControl1)

Code: Select all

#Region "Load dữ liệu lên combobox Mã hàng"
    Public Sub load_mahang()
        dtbmahang = kn.laybangdulieu("select mahang as mahang1, tenhang as tenhang1 from T_danhmuchanghoa order by mahang")
        GridControl4.DataSource = dtbmahang
    End Sub
#End Region

Và mình thiết kế như hình dưới.
Image
và code ở Form Load mình viết như sau :

Code: Select all

  load_mahang()
 RepositoryItemPopupContainerEdit3.PopupControl = PopupContainerControl1()


Và mình viết khi click vào PopupContainerControl1 thì chọn giá trị và gán vào txtmahang như sau:

Code: Select all

   Private Sub GridView4_RowClick(sender As Object, e As DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.RowClickEventArgs) Handles GridView4.RowClick
        txtmahang.EditValue = GridView4.GetRowCellValue(GridView4.FocusedRowHandle, "mahang1")
        PopupContainerEdit1.ClosePopup()
    End Sub

Nhưng nó chỉ lấy giá trị gán lên thôi, nó không đóng ClosePopup lại...

Vậy nhờ bạn giúp mình làm sao cho
+ khi người dùng gõ vào txtmahang thì cái danh sách nó tự động sổ xuống và lọc dữ liệu trong danh sách với từ khóa mình gỏ vào từ trái sang phải(like... ), và khi mình tab hay nhấn Enter thì nó lấy giá trị gán lên txtmahang.
+ Click chọn giá trị trong list .
Xin chân thành cảm ơn.

User avatar
bocapit
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 393
Joined: Thu 02/10/2008 6:34 am
Location: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\
Has thanked: 1 time
Been thanked: 44 times

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby bocapit » Mon 10/06/2013 1:09 pm

Mình thấy các bạn dùng các sự kiện trên các coltrol nhiều quá!
Nếu mà muốn viết phần mềm lớn hoặc ổn định thì các bạn nên tìm cách học một framework nào đó, các bố trí các object class hoặc cách xử lý dữ liệu. Dựa vào các class chúng ta tính toán được nhanh các công thức mà không phải vất vả tính toán trực tiếp trên một gridcoltrol. Nếu làm như vậy khi sang một form khác cũng dùng các gridcontrol đó thì phải tính toán lại dữ liệu 1 lần nữa=> khi nâng cấp sửa chữa rất khó và chương trình chạy không ổn định nữa. Các bạn làm sao cho chương trình của mình có được ít nhất tầng: Tầng xử lý dữ liệu và Hiển thị dữ liệu. Làm sao cho đạt yêu cầu là cho dù các bạn hiển thị ở winform hay webform đều có được kết quả chung mà không cần tính toán lại bất kỳ trường nào.
Chương trình của các bạn cho dù VB.Net hay C# thì bạn hãy nghỉ tới việc viết code ít nhất (dùng kế thừa). Ngày xưa mình viết một chương trình như quản lý kho thì file chạy (tức là bao gồm các thư viện tự mình viết) dung lượng của nó phải nằm ở ưcs 20MB, chưa kể các thư viện khác mà mình dùng nữa. Nhưng bây giờ, chương trình cả một hệ thống lớn nhưng chỉ khoản 10M, nếu cả hệ thống này mà viết như xưa thì chắc tầm khoản >30MB
Gần đây các câu hỏi đều xoay quanh các cáh tính toán hiển thị dữ liệu không à, làm mình lười trả lời.

muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 541
Joined: Fri 26/11/2010 1:15 pm
Location: TP.HCM
Has thanked: 189 times
Been thanked: 33 times
Contact:

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby muaphonui_2010 » Mon 10/06/2013 1:42 pm

Xin cảm ơn bạn đã chia sẽ, ý kiến của bạn mình sẽ học hỏi.
Quay lại vấn đề câu hỏi của mình. Mình hỏi cách sử lý cái "PopupContainerControl1 và cái Gridcontrol đặt trong nó"
Vậy nhờ bạn giúp mình làm sao cho
+ khi người dùng gõ vào txtmahang thì cái danh sách nó tự động sổ xuống và lọc dữ liệu trong danh sách với từ khóa mình gỏ vào từ trái sang phải(like... ), và khi mình tab hay nhấn Enter thì nó lấy giá trị gán lên txtmahang.
+ Click chọn giá trị trong list .

chứ không phải " cách tính toán hiển thị dữ liệu không à, làm mình lười trả lời." hjhjhjhjj ==> mong bạn giúp mình với. Mình mò mãi mà không được.
Cài này mình thật sự cần lắm bạn ah.
Mong bạn thông cảm vì kỹ năng của mình còn kém, nhưng lỡ đam mê nên cố gắng học hjhjhjhjh.
Thân chào bạn!

binkute
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 57
Joined: Tue 15/01/2013 8:01 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 3 times

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby binkute » Tue 11/06/2013 5:01 pm

Mình đang làm đề tài quản lý lớp học, báo cáo bằng XtraReport
Yêu cầu là: Hiển thị danh sách các học sinh khối 11, phân theo lớp.
Của mình có phần đầu trang, thân và cuối.
Trang 1:
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A
1
2
3
4
Người lập danh sách

Trang 2:
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B
1
2
3
4
Người lập danh sách

Mọi người xem giúp mình với

DoremonA
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 441
Joined: Fri 29/07/2011 1:00 pm
Has thanked: 11 times
Been thanked: 145 times

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby DoremonA » Wed 12/06/2013 1:55 pm

bạn qua đây có Link YouTube mình post http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?t=26323&p=138045#p138045
Khách hàng ~ Tên lớp
Chi Tiết mặc hàng ~ Mỗi học sinh của lớp

sinpro
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 43
Joined: Sat 05/03/2011 7:22 pm
Has thanked: 11 times

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby sinpro » Sun 16/06/2013 1:39 pm

Lỗi không load dữ liệu lên lookupedit trong tabcontrol
Anh (Chị ) giúp em vấn đề này với.
Em có cái form như sau:
Image
trên form tao tạo cái xtraTabControl1 có 2 TabPage
ở xtraTabPage1 em load dữ liệu lên cái lookupedit thì dữ liệu ok như trên hình.
ở xtraTabPage2 thì dữ liệu không load lên lookupedit như hình này:
Image

sự kiện lấy dữ liệu lên các lookupedit đều được đặt trong sự kiện form_load(), em thấy mấy cái lookupedit bỏ ở xtraTabPage1 thì khi chạy form lên đều thấy dữ liệu đều đổ vào còn đem bỏ vào xtraTabPage2 thì hiển thị [Edit value is null].
Em mún các lookupedit ở các xtraTabPage1,xtraTabPage2,... đều load dữ liệu khi load form.
Anh(Chị) nào giúp em với.

Cảm ơn Anh(Chị) trước.

binkute
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 57
Joined: Tue 15/01/2013 8:01 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 3 times

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby binkute » Sun 16/06/2013 2:22 pm

SearchLookupedit mặc định nó sẽ rỗng, sau khi bạn nhấn vào mũi tên để chọn giá trị thì nó mới mất cái dòng đó đi chứ.
Muốn xóa dòng đó bạn mở Propties/NullText và xóa dòng chữ đó đi

sinpro
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 43
Joined: Sat 05/03/2011 7:22 pm
Has thanked: 11 times

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby sinpro » Sun 16/06/2013 3:35 pm

vấn đề mà binkute nói thì em đã biết, click vào nó sổ dữ liệu ra là ok rồi, nhưng tại sao ở xtraTabPage1(Các Bên Tham Gia) khi load form thì Lookupedit_nguoidaidien đã có dữ liệu(ở hình đầu tiên đó),nhưng bên xtraTabPage2(Thông Tin Hợp Đồng) thì Lookupedit_loaihopdong không load dữ liệu lên đc.
Em cũng thử những cái khác như datagridview, gridcontrol... nếu để ở TabPage1 của TabControl thì khi load form đều load dữ liệu ok hết,còn nếu bỏ qua TabPage2 thì không load dữ liệu lên, vấn đề là ở đây.không thể hiểu nổi hixhix.
Có ai giúp em với

User avatar
bocapit
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 393
Joined: Thu 02/10/2008 6:34 am
Location: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\
Has thanked: 1 time
Been thanked: 44 times

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby bocapit » Wed 19/06/2013 11:07 am

muaphonui_2010 wrote:Xin cảm ơn bạn đã chia sẽ, ý kiến của bạn mình sẽ học hỏi.
Quay lại vấn đề câu hỏi của mình. Mình hỏi cách sử lý cái "PopupContainerControl1 và cái Gridcontrol đặt trong nó"
Vậy nhờ bạn giúp mình làm sao cho
+ khi người dùng gõ vào txtmahang thì cái danh sách nó tự động sổ xuống và lọc dữ liệu trong danh sách với từ khóa mình gỏ vào từ trái sang phải(like... ), và khi mình tab hay nhấn Enter thì nó lấy giá trị gán lên txtmahang.
+ Click chọn giá trị trong list .

chứ không phải " cách tính toán hiển thị dữ liệu không à, làm mình lười trả lời." hjhjhjhjj ==> mong bạn giúp mình với. Mình mò mãi mà không được.
Cài này mình thật sự cần lắm bạn ah.
Mong bạn thông cảm vì kỹ năng của mình còn kém, nhưng lỡ đam mê nên cố gắng học hjhjhjhjh.
Thân chào bạn!


Không biết đang hỏi vấn đề nào đây?
1: PopupContainerControl đứng 1 mình chứa Gridcontrol hình thức gần giống như combobox nhưng cho tìm kiếm hoặc nhập mới
2: PopupContainerControl là columnedit, tức là đứng trong 1 grid và chứa 1 grid khác.

Phương án 1 tôi viết thàng control và đính kèm phía dưới. Còn phương án 2 chắc từ 1 có thể làm tương tự nhưng phần xử lý nó khó hơn!
Attachments
XtraLookup.rar
(4.24 KiB) Downloaded 318 times

dangnhapnee
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 33
Joined: Fri 01/03/2013 11:32 am
Has thanked: 7 times

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby dangnhapnee » Wed 19/06/2013 5:36 pm

mọi người cho em hỏi cách hiện ảnh khi con trỏ chuột rê tới cột ảnh trong datagridview làm thế nào ạ
Cột ảnh trong datagridview được để nhỏ, em muốn khi mình để con trỏ chuột lên trên cột có ảnh ( chỉ cột này thôi ) thì nó hiển thị ra một cái ảnh lớn ( ~ popup hay như kiểu addon của firefox Thumbnail Zoom, gophotoit ) rồi khi bỏ chuột ra khỏi thì lại bình thường.

Trong gridcontrol phải click vào mới hiện ảnh mà ảnh hiện ra rất nhỏ, nhưng em xem trong demo thì nó làm rất đẹp và to, chỉ chuột vào là hiện ra rồi.

Em muốn 1 sản phẩm có nhiều ảnh thì lưu trữ thế nào để khi load một sp đấy lên mà củ đủ các ảnh đấy mà lại chỉ có 1 ô.
giống như Slide chạy ý ạ

Cho em hỏi luôn cách thay đổi view Layout của gridcontrol khi run thử như nào với ạ .
Trong demo nó làm hiển thị đủ kiểu như Cardview, Bandedgridview, Layoutview, AdvBandedgridview, gridview ( là kiểu thường dùng ).

sorryanhyeuem
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 69
Joined: Mon 22/08/2011 3:51 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby sorryanhyeuem » Thu 27/06/2013 8:56 am

Trong table mình có 1 cột tên là HinhAnh kiểu dữ liệu là Image, khi mình lưu vào hình ảnh thành công, nhưng khi minh hiển thị ra XTraReport thì chỉ hiển thị được những cột kiểu chuỗi, còn cột HinhAnh mình không hiển thị được, code mình viết như sau các bạn biết giúp mình với, cảm ơn trước nhé.

Code: Select all

xrPictureBox1.DataBindings.Add("Image", DataSource, "HinhAnh");

thanphong1989
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 72
Joined: Mon 16/01/2012 1:52 am
Has thanked: 9 times

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby thanphong1989 » Wed 03/07/2013 12:25 pm

Stand Control có FlowLayoutPanel không biết bộ Devexpress có control nào giống vậy không?
Mình mò mãi không thấy cái nào thay thế @@~
Bác nào biết chỉ giáo mình với nha ^^!

sorryanhyeuem
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 69
Joined: Mon 22/08/2011 3:51 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby sorryanhyeuem » Sat 20/07/2013 11:27 am

Hiện tại trong GridLookUpEdit mình cho hiện thi 2 buttons, 1 là button kiểu 'kind = Combo', còn 2 button kiểu 'kind = Plus'. Giờ mình muốn bắt sự kiện của nút Plus khi mình click vào nó. Bạn nào biết giúp mình với. Thanks.

User avatar
bocapit
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 393
Joined: Thu 02/10/2008 6:34 am
Location: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\
Has thanked: 1 time
Been thanked: 44 times

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby bocapit » Tue 23/07/2013 9:38 am

Code: Select all

private void srcBenMua_ButtonClick(object sender, DevExpress.XtraEditors.Controls.ButtonPressedEventArgs e)
        {
            if (e.Button.Kind == DevExpress.XtraEditors.Controls.ButtonPredefines.Plus)
            {
                //Làm gì đó ở đây...
            }
        }

nhathuy
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 19
Joined: Wed 05/11/2008 8:42 pm
Has thanked: 4 times

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby nhathuy » Sat 27/07/2013 4:59 pm

VB.net
pác nào bị cái này chưa?
Mình kéo thả 1 công cụ lên tap Home, sao tab help cung xuất hiện luôn
Nhưng mình sử dụng Design của devxpress thì được, nhưng tại vì sử dụng phần Design của Devxpress, load datasource len lookupedit hok được (kéo thả thì được)
Khổ vì cái thèn Devxpress này

Xem hình :
Hình ảnh
Image

Image
Hình ảnh


Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 12 guests