• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

lelapatina3
Posts: 8
Joined: Mon 23/02/2009 12:54 pm
Has thanked: 1 time

Cho em hỏi

Postby lelapatina3 » Sun 06/07/2014 9:28 pm

Vậy có cách nào edit được (thêm xóa sửa) gridview2 (Gridview "Con") và gridview1 (gridview Cha) không ah?
Me.Validate()
' Me.KHBindingSource.EndEdit()
Me.SPDaMuaBindingSource.EndEdit()
Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.BanHangDataSet)
mà nó không update Grid "con" mà chỉ update grid "cha" thôinguyenhoait
Posts: 1
Joined: Thu 16/10/2014 5:18 pm

check box, combobox trong gridcontrol dev

Postby nguyenhoait » Thu 16/10/2014 5:36 pm

Cả nhà ơi cho em hỏi sao em add checkboxedit và cobbobox sau khi check và chọn xong rồi thì không được nó trở về trạng thái ban đầu chưa check vậy. Cả nhà biết tại sao ko chỉ em với
Attachments
Untitled.png

User avatar
1045007
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 551
Joined: Mon 09/06/2008 3:35 pm
Location: TP Cần Thơ
Has thanked: 2 times
Been thanked: 64 times
Contact:

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby 1045007 » Thu 16/10/2014 8:04 pm

Khi lấy data hiển thị lên gird. cột giám đốc chọn đúng valuecheked như trường bạn truy vấn, vào optionColumn của cột giám đốc trong gird chỉnh readonly = false
Attachments
checkGrid.png
checkGrid.png (21.87 KiB) Viewed 13004 times
Xếp hình cổ điển for Android-https://play.google.com
♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀

nguyen_kia
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 17
Joined: Mon 15/03/2010 3:08 pm

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby nguyen_kia » Tue 30/06/2015 9:37 pm

Tớ muốn tạo báo cáo có nhiều trang, nhưng chỉ trang đầu tiên có dòng tiêu đề, còn trang thứ 2 trở đi chỉ hiển thị nội dung thôi.
Ví dụ: tạo báo cáo, tiêu đề "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" chỉ xuất hiện trang đầu tiên thôi, thì phải làm sao?

ctuanminh
Posts: 1
Joined: Sun 29/11/2015 12:05 pm

Thiết kế giao diện Devexpress

Postby ctuanminh » Sun 29/11/2015 12:25 pm

Xin chào mọi người, mình đang thiết kế giao diện theo hình đính kèm mà đang vướng phần như thế này

Bên trái là Navbar, bên phải là PanelControl:

hiện tại khi click vào các item trong navbar thì add UserControl vào PanelControl bên phải, nhưng đây là cách mình tự tìm hiểu, mong mọi người tư vấn, chia sẻ còn cách nào tốt hơn không? làm như hình đính kèm thì đang sử dụng gì?

xin cảm ơn

ktquangky5
Posts: 1
Joined: Sat 20/02/2016 9:23 pm

lấy dữ liệu nhập vào từ SearchLookupEdit

Postby ktquangky5 » Sat 20/02/2016 9:36 pm

Các pro cho em hỏi:
1./ em muốn lấy dữ liệu được nhập vào SearchLookupEdit thì làm thế nào(hình 1)
2./ em muốn tìm kiếm từ sạc máy ở trường tên thì những sản phẩm nào có tên "sạc máy" hoặc "máy sạc" nó mới hiển thị lên(Hình 2)
Image
các pro ai biết giúp em với ạ

User avatar
bocapit
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 393
Joined: Thu 02/10/2008 6:34 am
Location: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\
Has thanked: 1 time
Been thanked: 44 times

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby bocapit » Mon 22/02/2016 4:40 pm

ktquangky5 wrote:Các pro cho em hỏi:
1./ em muốn lấy dữ liệu được nhập vào SearchLookupEdit thì làm thế nào(hình 1)
2./ em muốn tìm kiếm từ sạc máy ở trường tên thì những sản phẩm nào có tên "sạc máy" hoặc "máy sạc" nó mới hiển thị lên(Hình 2)
Image
các pro ai biết giúp em với ạ


Bạn chỉ cần chọn thuộc tính PopupFilterMode của RepositoryRepositoryItem là Contains thì Ok nhé
Thuộc tính này xem thêm tại đây!
https://documentation.devexpress.com/#W ... rModetopic
^#(^ Không có định mệnh, mọi chuyện do chính ta tạo nên. [-X

anhpham
Posts: 4
Joined: Wed 24/02/2016 10:18 am

Phân trang trong extrareport c#

Postby anhpham » Wed 02/03/2016 1:32 pm

mình có 1 extrareport có cột : mã hộc, mã sản phẩm.
cột mã hộc có : 10 dòng có dữ liệu là 1 và 10 dòng có dữ liệu là 2 và 10 dòng có dữ liệu là 3 .....
- hiện tại hiển thị trang 1 có hộc 1 và 2 luôn, mình muốn hộc 1 chỉ hiển thị trang 1, hộc 2 hiển thị trang 2 ..... để mình in ra mỗi hộc ở 1 trang

anhpham
Posts: 4
Joined: Wed 24/02/2016 10:18 am

Giúp Phân Trang trong exTrareport in c#

Postby anhpham » Wed 02/03/2016 3:54 pm

Gửi bàigửi bởi anhpham » T.Tư 24/02/2016 11:47 am
mình có 1 extrareport có cột : mã hộc, mã sản phẩm.
cột mã hộc có : 10 dòng có dữ liệu là 1 và 10 dòng có dữ liệu là 2 và 10 dòng có dữ liệu là 3 .....
- hiện tại hiển thị trang 1 có hộc 1 và 2 luôn, mình muốn hộc 1 chỉ hiển thị trang 1, hộc 2 hiển thị trang 2 ..... để mình in ra mỗi hộc ở 1 trang.

User avatar
bocapit
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 393
Joined: Thu 02/10/2008 6:34 am
Location: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\
Has thanked: 1 time
Been thanked: 44 times

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby bocapit » Wed 02/03/2016 4:44 pm

Đặt breakpage ở phần detail là dc mà
^#(^ Không có định mệnh, mọi chuyện do chính ta tạo nên. [-X

muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 541
Joined: Fri 26/11/2010 1:15 pm
Location: TP.HCM
Has thanked: 189 times
Been thanked: 33 times
Contact:

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby muaphonui_2010 » Wed 02/03/2016 11:00 pm

Bạn xem cái này thử đúng ý bạn ko nhé.

Đầu tiên bạn tạo 1 cái Form tên là Form2
Và bạn tạo tiếp 1 cái Report tên là XtraReport1
-----------------
Sau đó copy nguyên đoạn code này vào cái Form2

Code: Select all

Public Class Form2

    Dim rpt As New XtraReport1
    Dim ds As New DataSet()

    Private Sub Form2_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load
        Try
            Dim table1 As New DataTable ' Tạo 1 cái datatable
            table1.Columns.Add("col1") ' Tạo cột cho nó
            For i As Integer = 1 To 10 'Đưa dữ liệu mẫu từ 1--> 10 cho datatable
                Dim R As DataRow = table1.NewRow
                R("col1") = i
                table1.Rows.Add(R)
            Next

            Dim table2 As New DataTable ' Tạo 1 cái datatable thứ 2
            table2.Columns.Add("col1_col1") ' Tạo cột cho nó
            table2.Columns.Add("col1_col2")

            For i As Integer = 1 To 10 'Đưa dữ liệu mẫu từ 1--> 10
                Dim R As DataRow = table2.NewRow
                R("col1_col1") = i
                R("Col1_col2") = i & i
                table2.Rows.Add(R)
            Next

            For i As Integer = 1 To 10 'Đưa dữ liệu mẫu từ 1--> 10
                Dim R As DataRow = table2.NewRow
                R("col1_col1") = i
                R("Col1_col2") = i & i & i
                table2.Rows.Add(R)
            Next

            '===> Các bước ở trên là ta mới tạo 2 table và điền dữ liệu cho nó
            'Giờ ta đi liên kết 2 table trên lại

            ds.Tables.Add(table1)
            ds.Tables.Add(table2)
            ds.Relations.Clear()

            Dim relation As New DataRelation("lienket", _
                        ds.Tables("table1").Columns("col1"), _
                        ds.Tables("table2").Columns("col1_col1"))
            ds.Relations.Add(relation)

            rpt.DataSource = ds
            rpt.DataMember = "table1"
            rpt.DetailReport.DataSource = ds
            rpt.DetailReport.DataMember = "table1.lienket"
            PrintControl1.PrintingSystem = rpt.PrintingSystem
            rpt.CreateDocument()

        Catch ex As Exception
            MessageBox.Show(ex.Message)
        End Try
    End Sub
End Class


Tiếp theo bạn vào Report bạn làm như hình
Image

và copy đoạn code này vào XtraReport1

Code: Select all

Public Class XtraReport1
    Public Sub BindData()
        col1.DataBindings.Add("Text", DataSource, "col1")
     
        col1_col1.DataBindings.Add("Text", DataSource, "table1.lienket.Col1_col1")
        Col1_col2.DataBindings.Add("Text", DataSource, "table1.lienket.Col1_col2")
     
    End Sub

    Private Sub me_BeforePrint(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Drawing.Printing.PrintEventArgs) Handles Me.BeforePrint
        BindData()
    End Sub
End Class


Xong, bạn chạy lên xem nguyên lý nó bin dữ liệu là bạn hiểu ngay
Hy vọng giúp được bạn
Mình có làm mẫu 1 cái demo mình đính kèm cho bạn ở dưới
Attachments
demo.rar
(154.27 KiB) Downloaded 212 times

vietnamfarmer
Posts: 2
Joined: Mon 09/05/2016 1:53 pm

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby vietnamfarmer » Mon 09/05/2016 2:12 pm

Mình có một DatagridView chứa dữ liệu vở cột số 1 và số 2, một Chart Control dạng Area để biểu diễn số liệu của hai cột đó. Nhưng khi số liệu trên DataGridView thay đổi thì đồ thị không thay đổi theo. Bạn có thể hướng dẫn mình giải quyết vấn đề này không
Xin cảm ơn

 1. Private Sub dgvLuden_CellValueChanged(sender As Object, e As DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvLuden.CellValueChanged
 2.         Velu()
 3.     End Sub
 4.     Sub Velu()
 5.         kiemtrasolieulu()
 6.         If dk_solieu_luden = True Then LabelX1.Text = "True"
 7.         If dk_solieu_luden = False Then LabelX1.Text = "False"
 8.         Dim dk As Boolean = dk_solieu_luden
 9.         If dk = True Then
 10.             DsLuden.tbl_Luden.Clear()
 11.             For i = 0 To dgvLuden.RowCount - 1
 12.                 Dim dr As DataRow = DsLuden.tbl_Luden.NewRow
 13.                 dr("thoidoan") = Val(Me.dgvLuden(1, i).Value)
 14.                 dr("luden") = Val(Me.dgvLuden(2, i).Value)
 15.                 DsLuden.tbl_Luden.Rows.Add(dr)
 16.             Next
 17.             Dim areaChart As New ChartControl()
 18.             Dim series As New Series("Series1", ViewType.Area)
 19.             For i = 0 To dgvLuden.RowCount - 1
 20.                 series.Points.Add(New SeriesPoint(Val(Me.dgvLuden(1, i).Value), Val(Me.dgvLuden(2, i).Value)))
 21.             Next
 22.             areaChart.Series.Add(series)
 23.             series.DataSource = DsLuden.tbl_Luden
 24.             series.ArgumentScaleType = ScaleType.Numerical
 25.             CType(series.View, AreaSeriesView).Transparency = 80
 26.             areaChart.Legend.Visible = False
 27.             areaChart.Dock = DockStyle.Fill
 28.             pnLuden.Controls.Add(areaChart)
 29.         Else
 30.  
 31.         End If
 32.     End Sub

nguyen_kia
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 17
Joined: Mon 15/03/2010 3:08 pm

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby nguyen_kia » Mon 16/05/2016 2:44 pm

Các bác cho em hỏi về cách dùng Treelist, bác nào dùng rồi cho em xin 1 đoạn code tạo cây từ CSDL (bảng dữ liệu ah).

John Nguyen
Posts: 3
Joined: Sun 09/10/2016 12:06 pm

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby John Nguyen » Mon 10/10/2016 11:41 pm

các bác cho em hỏi, 1 phần mềm em dùng nhiều công cụ hỗ trợ giao diện như. Devexpress, metro framwork 1 lúc cho 1 form. thì có bị sao không nhỉ

muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 541
Joined: Fri 26/11/2010 1:15 pm
Location: TP.HCM
Has thanked: 189 times
Been thanked: 33 times
Contact:

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby muaphonui_2010 » Sun 18/12/2016 4:48 pm

Chào các bạn.
Cho mình hỏi coc cách nào canh dữ liệu ở xrtablecell cho nó cách bên trái 1 chút không các bạn.
Vì mình canh thuộc tính TextAlignment = MiddleLeft thì nó sát mép bên trái quá, mình muốn nó cách ra 1 chút có được không.
Image
Có cách nào hay hay chỉ giúp mình với nhé.
Cảm ơn các bạn!

danghung1980
Posts: 1
Joined: Sat 24/10/2009 1:22 pm
Been thanked: 2 times

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby danghung1980 » Fri 30/12/2016 8:38 pm

Chào các bạn.
Cho mình hỏi coc cách nào canh dữ liệu ở xrtablecell cho nó cách bên trái 1 chút không các bạn.
Vì mình canh thuộc tính TextAlignment = MiddleLeft thì nó sát mép bên trái quá, mình muốn nó cách ra 1 chút có được không.

Có cách nào hay hay chỉ giúp mình với nhé.
Cảm ơn các bạn!

Bạn sử dựng thuộc tính Padding
Ví dụ: xrtablecell1.Padding = New PaddingInfo(5, 5, 0, 0)

nptamf9
Posts: 1
Joined: Thu 09/02/2017 4:01 pm

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby nptamf9 » Thu 09/02/2017 4:20 pm

mong các bạn giúp đỡ Image
tình hình là mình đang sử dụng bộ công cụ devexpress 14.2, Gridcontrol
thì trên lưới có 2 cột MÃ VẬT TƯ, SỐ LÔ (1 VẬT TƯ THUỘC NHIỀU SỐ LÔ HÀNG)
cả 2 cột này định dạng là Searchlookupedit
mình đã đỗ thông tin vào cột mã vật tư được rồi
nhưng khi người dùng click chọn vào cột SỐ LÔ thì lấy mã vật tư dòng đó để tìm kiếm những SỐ LÔ HÀNG để chọn
mình làm được
nhưng mà khi xuống dòng thứ 2 làm thì giá trị hiện thị của 2 cột MÃ VẬT TƯ, SỐ LÔ bị mất hiện là editvalues is null
Image
có bạn nào demo dùm mình dạng này không mình đang sử dụng C#, cảm ơn mọi người
Attachments
luo2.jpg
luo2.jpg (31.34 KiB) Viewed 11817 times
luoi.jpg
luoi.jpg (25.05 KiB) Viewed 11817 times

ndtuyenit
Posts: 2
Joined: Tue 09/06/2015 10:52 am

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby ndtuyenit » Sat 18/02/2017 12:34 pm

Bạn có thể tham khảo tại http://laptrinhvb.net/bai-viet/devexpre ... 7a5e9.html để thay đổi giá trị của combobox trên lưới.
Chúc vui

hanlam
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 62
Joined: Mon 12/09/2011 12:24 am
Has thanked: 23 times
Been thanked: 2 times

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby hanlam » Thu 15/06/2017 10:47 am

Mình add items vào galleryControl1 bằng code sau:
 1. for (int i = 0; [color=#FF0000]i <= clsStore.NOPARA_LOADSTORE().Rows.Count -1[/color]; i++)
 2.                     {
 3.                         Application.DoEvents();
 4.                         GalleryItem item = new GalleryItem();
 5.                         item.HoverImageIndex = i;
 6.                         itemIP.Items.AddRange(new GalleryItem[] { item});
 7.                         item.Image = imagePingNetwork;
 8.                         item.Gallery.ShowItemText = true;
 9.                         // Tất cả các item có description là địa chỉ IP đc load từ CSDL
 10.                         item.Description = clsStore.NOPARA_LOADSTORE().Rows[i]["IP"].ToString().Trim();
 11.                     }

Đoạn này là mình load dữ liệu từ SQL (Cột "IP")
[csharp] i <= clsStore.NOPARA_LOADSTORE().Rows.Count -1[/csharp]
Các bạn có thể giúp mình: thuật toán quét tất cả địa chỉ IP (description của item) xem có online hay không ạ?
Cảm ơn!

phamcanh1990
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 89
Joined: Tue 16/08/2011 7:27 pm
Location: TP Vũng Tàu
Has thanked: 7 times
Been thanked: 15 times
Contact:

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Postby phamcanh1990 » Tue 20/06/2017 2:38 pm

Hi hanlam,
1. Thuật toán Ping địa chỉ IP, mình check trực tiếp trong sự kiện load items của bạn bằng hàm
a. Hàm CheckIPonline
 1. public bool CheckIPonline(string address, int thongsoping)
 2.         {
 3.             //thongsoping được tính bằng miligiay, mặt định là 100 (=0.1s)
 4.             Ping ping = new Ping();
 5.             try
 6.             {
 7.                 {
 8.                     return ping.Send(address, thongsoping).Status == IPStatus.Success;
 9.                 }
 10.             }
 11.             catch
 12.             {
 13.                 return false;
 14.             }
 15.         }

b. Vừa load items vừa check IP die hay online
[csharp]private void btnBatDau_LinkClicked(object sender, DevExpress.XtraNavBar.NavBarLinkEventArgs e)
{
// Tạo Folder Image để lưu trữ hình ảnh, nằm bên trong thư mục bin\debug
// Nếu CheckIPonline trả về TRUE, gán hính ảnh OK.png cho item đang check
// Nếu CheckIPonline trả về FALSE, gán hình ảnh DIE.png cho item đang check
string directory_image = "Image";
string File_OK = directory_image + @"\OK.png";
string File_DIE = directory_image + @"\DIE.png";
if (!Directory.Exists(directory_image))
Directory.CreateDirectory(directory_image);
// Kiểm tra sự tồn tại của 2 file .png (OK.png và DIE.png)
if (!File.Exists(File_DIE) || !File.Exists(File_OK))
{
XtraMessageBox.Show("Lổi thiếu file", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
}
else
{
Image imagePingNetworkOK = Image.FromFile(directory_image + @"\OK.png");
Image imagePingNetworkDIE = Image.FromFile(directory_image + @"\DIE.png");
//Khai báo using DevExpress.XtraBars.Ribbon -> GalleryitemGroup
GalleryItemGroup itemIP = new GalleryItemGroup();
galleryIP.Gallery.Groups.Add(itemIP);
for (int i = 0; i <= clsStore.NOPARA_LOADSTORE().Rows.Count -1; i++)
{
Application.DoEvents();
GalleryItem item = new GalleryItem();
item.HoverImageIndex = i;
itemIP.Items.AddRange(new GalleryItem[] { item});
item.Image = imagePingNetwork;
//Hiện thông tin IP cần check
item.Gallery.ShowItemText = true;
//Có thể sử dụng item.Caption thay cho item.Description
item.Description = clsStore.NOPARA_LOADSTORE().Rows[i]["IP"].ToString().Trim();
//Check địa chỉ IP
if (CheckIPonline(clsStore.NOPARA_LOADSTORE().Rows[i]["IP"].ToString().Trim(), 100) == false)
{
item.Image = imagePingNetworkDIE;
}
else
{
item.Image = imagePingNetworkOK;
}
}
}
}[/csharp]
2. Khi click vào items bất kỳ, thông tin descripton sẽ hiển thị lên messbox
a. Khai báo sự kiện ItemClick khi form chính load lên (FrmPing). Ghi chú: galleryControl mình đặt là galleryIP
[csharp]private void FrmPing_Load(object sender, EventArgs e)
{
galleryIP.Gallery.ItemClick += galleryIP_Gallery_ItemClick;
}[/csharp]
b. Chọn sự kiện galleryControl_Gallery_ItemClick, như sau:
[csharp]private void galleryIP_Gallery_ItemClick(object sender, GalleryItemClickEventArgs e)
{
MessageBox.Show("Test IP= " + e.Item.Description.ToString().Trim());
}[/csharp]


Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests