Page 1 of 1

Tương thích với Windows

Posted: Fri 25/11/2011 7:30 pm
by notperfect6009
em không biết phải lập trình thế nào để có thể bấm vào cái nút đó
VD cụ thể: Em có cái setup Firefox đi. Nếu đúng ra thì phải mở lên rồi chọn Run, rồi chờ tí, xong rồi bấm next, next, next ... đi.

làm bằng tay thì không nói gì nữa ... quá dễ rồi
nhưng mà em muốn làm cái botton khi bấm vào nó sẽ chạy cái setup Firefox lên rồi tự nó chọn Run, rồi chờ, chờ xong nó bấm vào Next, Next luôn. Nhớ là bấm vào chứ không phải Enter nhé!
nếu dùng sendkeys thì nó không biết đợi đâu nhé...
Xin các anh giúp em
code:

Code: Select all

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim caulacbovb
    caulacbovb = CreateObject("wscript.shell")
    caulacbovb.Run("""C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe""")
  End Sub
End Class

xin các bác bổ sung cho em thêm

Re: Tương thích với Windows

Posted: Fri 25/11/2011 9:23 pm
by Zeroplus
Tìm handle của mý cái button của cái setup firefox bằng FindWindow,FindWindowEx. Có handle rồi thì dùng PostMessage, SendMessage v.v gửi sự kiện ấn phím vào cái button đó. Mình chỉ nêu cách làm thôi vì .NET mình không rành

Re: Tương thích với Windows

Posted: Sun 27/11/2011 1:51 pm
by notperfect6009
mình đã bảo là nó có delay mà... có delay thì làm sao làm thế được?
có cách nào khác không thưa các bác?

Re: Tương thích với Windows

Posted: Fri 27/01/2012 11:23 am
by andylam1992
ý bạn ấy muốn nói là auto setup như là mấy cái chức năng trong bản ghost máy đa năng ấy!