• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Vấn đề về control của DotNetBar

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

tuanqna1102
Posts: 4
Joined: Sat 18/12/2010 10:41 pm

Vấn đề về control của DotNetBar

Postby tuanqna1102 » Wed 24/08/2011 12:43 pm

Hiện tại, mình có sử dụng các control trong bộ công cụ DotNetBar. Chương trình của mình cần lưu lại vị trí các dữ liệu đã click cuối cùng (ini, hook, savesetting,...) để lần mở tiếp theo, các dữ liệu đó sẽ hiện ra trong giao diện làm việc.
Bạn nào biết thì hướng dẫn cho mình với.
Cảm ơn./.Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests