• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

CrystalReportViewier và crystalReport ?

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

ShareToShare
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 168
Joined: Thu 27/11/2008 4:04 pm
Has thanked: 1 time

CrystalReportViewier và crystalReport ?

Postby ShareToShare » Tue 23/03/2010 3:01 pm

Ví dụ :
Mình truy vấn trong csdl và trã ra được 2 record : 1,2.
Và mình dùng crystalreportViewer và crystalReport cho hiện thị lên báo cáo. Phần này thì OK rồi.
Nhưng cho mình hỏi là: đầu tiên chỉ cho nó hiện lên record 1 thôi , sau đó bấm nút "Tới" thì nó tới record 2 và bấm nút "Lui" thì nó trỡ về record 1. //Note: 2 nút "Tới" , "Lui" này là của CrystalReportViewer.
Tóm lại là mình đang làm về báo cáo : Phiếu thu ai biết về cái này thì chỉ giúp mình với. thanks
Attachments
phieuthu.JPG
báo cáo phiếu thu tiền mặtReturn to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 16 guests