• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Đổ dữ liệu từ csdl vào mảng

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

duykhanh
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 326
Joined: Tue 11/08/2009 10:54 am
Location: Gò Vấp - TP.HCM
Been thanked: 1 time

Đổ dữ liệu từ csdl vào mảng

Postby duykhanh » Sat 30/01/2010 3:23 pm

Cho em hỏi cách nào để đổ dữ liệu từ 1 cột trong file csdl vào mảng trong vb.net?duykhanh
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 326
Joined: Tue 11/08/2009 10:54 am
Location: Gò Vấp - TP.HCM
Been thanked: 1 time

Re: Đổ dữ liệu từ csdl vào mảng

Postby duykhanh » Sun 31/01/2010 9:03 am

Có ai giúp dùm em không?

neverland87
Guru
Guru
Posts: 490
Joined: Sat 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

Re: Đổ dữ liệu từ csdl vào mảng

Postby neverland87 » Sun 31/01/2010 11:20 am

Lặp qua các phần tử trên cột đó rồi đưa vào mảng là được mà.
SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT

duykhanh
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 326
Joined: Tue 11/08/2009 10:54 am
Location: Gò Vấp - TP.HCM
Been thanked: 1 time

Re: Đổ dữ liệu từ csdl vào mảng

Postby duykhanh » Sun 31/01/2010 2:20 pm

Hướng dẫn cụ thể từng bước làm đi anh! (Không xin code nữa đâu, kẻo anh lại chửi :D )

neverland87
Guru
Guru
Posts: 490
Joined: Sat 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

Re: Đổ dữ liệu từ csdl vào mảng

Postby neverland87 » Sun 31/01/2010 5:50 pm

Kiến thức ADO.NET cơ bản thôi mà :(
 1. Imports System.Data.SqlClient
 2.  
 3. Module Module1
 4.  
 5.     Sub Main()
 6.         Dim contactList As New List(Of String)
 7.         Dim connString As String = "Server = .;Database = AdventureWorks;Integrated Security = True"
 8.         Dim connection As New SqlConnection(connString)
 9.         Dim sQuery As String = "SELECT * FROM Person.ContactType"
 10.         Dim adapter As New SqlDataAdapter(sQuery, connection)
 11.         Dim dtbContactType As New DataTable("ContactType")
 12.         adapter.Fill(dtbContactType)
 13.         'đưa các giá trị của bản ghi trên cột Name vào mảng
 14.         For Each row As DataRow In dtbContactType.Rows
 15.             contactList.Add(row("Name"))
 16.         Next
 17.         'TEST: in ra các giá trị của mảng contactList để kiểm chứng
 18.         For index As Integer = 0 To contactList.Count - 1
 19.             Console.WriteLine(contactList(index))
 20.         Next
 21.     End Sub
 22.  
 23. End Module
SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT

duykhanh
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 326
Joined: Tue 11/08/2009 10:54 am
Location: Gò Vấp - TP.HCM
Been thanked: 1 time

Re: Đổ dữ liệu từ csdl vào mảng

Postby duykhanh » Sun 31/01/2010 7:14 pm

Em làm được rùi :x . Nhưng cho em hỏi tiếp là làm sao đổ tiếp mảng này vào listbox để nó hiển thị các items trong csdl lên listbox?

neverland87
Guru
Guru
Posts: 490
Joined: Sat 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

Re: Đổ dữ liệu từ csdl vào mảng

Postby neverland87 » Sun 31/01/2010 7:40 pm

duykhanh wrote:Em làm được rùi :x . Nhưng cho em hỏi tiếp là làm sao đổ tiếp mảng này vào listbox để nó hiển thị các items trong csdl lên listbox?

Có vầy thôi là ra: ListBox1.DataSource = contactList
-----------------
Khả năng tự học (hỏi) của em tốt quá :D
SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT

duykhanh
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 326
Joined: Tue 11/08/2009 10:54 am
Location: Gò Vấp - TP.HCM
Been thanked: 1 time

Re: Đổ dữ liệu từ csdl vào mảng

Postby duykhanh » Sun 31/01/2010 7:56 pm

À mà anh ơi, em có học cách tìm kiếm nhị phân theo code của anh anhtuyenbk nhưng phần sự kiện cho nút nhấn button, nó cứ báo làm ko tìm thấy biến (mảng) "MangData"


Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests