• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[Thắc Mắc - VB.NET] HTML Trong VB.NET

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

warezplatinum
Posts: 5
Joined: Sun 17/01/2010 7:50 pm

[Thắc Mắc - VB.NET] HTML Trong VB.NET

Postby warezplatinum » Tue 19/01/2010 6:58 pm

Mình có một PingBox trong Yahoo và mình muốn nhúng nó vào phần mềm của mình
Bạn nào có thể giúp đỡ mình được không ? :) :)neverland87
Guru
Guru
Posts: 490
Joined: Sat 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

Re: [Thắc Mắc - VB.NET] HTML Trong VB.NET

Postby neverland87 » Tue 19/01/2010 7:02 pm

warezplatinum wrote:Mình có một PingBox trong Yahoo và mình muốn nhúng nó vào phần mềm của mình
Bạn nào có thể giúp đỡ mình được không ? :) :)

Dùng WebBrowser control, sau đó code như sau:
WebBrowser1.DocumentText = "<b>HTML của PingBox ở đây</b>"
SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT

warezplatinum
Posts: 5
Joined: Sun 17/01/2010 7:50 pm

Re: [Thắc Mắc - VB.NET] HTML Trong VB.NET

Postby warezplatinum » Tue 19/01/2010 7:13 pm

Cảm ơn bạn NerverLand87 đã giúp đỡ mình

warezplatinum
Posts: 5
Joined: Sun 17/01/2010 7:50 pm

Re: [Thắc Mắc - VB.NET] HTML Trong VB.NET

Postby warezplatinum » Thu 04/02/2010 4:42 pm

Bạn ơi . Sao mình làm không được vậy
Cái dâu ngoặc kép nó tùm lum hết trơn
Làm sao đây


Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest