• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Một số vấn đề về UML

Nơi trao đổi, hỏi đáp về hướng đối tượng (OOP - Object-Oriented Programming), không giới hạn về ngôn ngữ lập trình
vuthithu
Posts: 1
Joined: Sun 13/04/2014 1:47 pm

Một số vấn đề về UML

Postby vuthithu » Sun 13/04/2014 1:53 pm

Mình đang làm khóa luận về phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự, Mình làm tới biểu đồ Trạng thái nhưng không hiểu rõ có ai pro về phần này thì có thể hướng dẫn mình tý được k ạ! [-O<Return to “Lập trình hướng đối tượng (OOP)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest