Trang 1 trên 1

Thử tay nghê OOP của bạn ( tiếp) !

Đã gửi: T.Hai 06/08/2012 8:11 am
gửi bởi HaiPT
Bài này chỉ được làm trong 2H nhé , như mọi khi tôi không cung cấp đáp án nhưng sẽ chỉ ra điểm sai trong code của bạn:

Mã: Chọn hết

Một trường đại học quản lý thông tin cán bộ (gồm giảng viên và nhân viên hành chính) trong trường.
Với giảng viên cần quản lý các thông tin: Họ tên, khoa, trình độ (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ), phụ cấp, số tiết dạy trong tháng ,hệ số lương.
Với nhân viên hành chính cần quản lý: Họ tên, phòng ban, số ngày công, hệ số lương, phụ cấp, chức vụ (trưởng phòng, phó phòng, nhân viên).
Phụ cấp cán bộ được tính theo bảng:
•   cử nhân 300.
•   thạc sĩ 500.
•   tiến sĩ 1000.
•   trưởng phòng 2000.
•   phó phòng 1000.
•   nhân viên 500.
Lương giảng viên được tính như sau: Hệ số lương*730+phụ cấp+số tiết dạy*45.
Lương nhân viên được tính như sau: Hệ số lương*730+phụ cấp+số ngày công*30;

Viết chương trình quản lý thông tin cán bộ trong trường bao gồm các chức năng :
1.Nhập dữ liệu  cho các cán bộ trong trường.
2.Tìm kiếm nhân viên theo tên và in ra màn hình thông tin  chi tiết về nhân viên  này.
3.Xuất ra danh sách cán bộ toàn trường , Sắp xếp theo lương, nếu lương bằng thì sắp xếp theo tên.
III.Yêu cầu bắt buộc: Viết trên console application,Net framework 2.0
IV.Tiêu chí tính điểm :
Nếu không tuân thủ yêu cầu ở mục (III) thì điểm =0 .
1.   Chức năng : Hoàn thành đầy đủ các chức năng, nếu không hoàn thành đầy đủ chức năng thì không xét đến  code design & convention .
-   1 .Chức năng nhập số liệu ( 0.5 điểm )
-   2. Chức năng tìm kiếm và hiện thị kết quả (1 điểm )
-   3. Chức năng sắp xếp và hiển thị kết quả sắp xếp ( 1.5 điểm )

2.   Code design : ( 6 điểm )
-   Thiết kế theo OOP thể hiện đầy đủ 4 đặc tính của lập trình hướng đối tượng và các đặc trưng khác của ngôn ngữ C#   ( 6 điểm ) gồm : ( abstract, inheritance, polymorphism,encapsulation, event ,indexer, exception handler  )
-   Tất cả business nhét hết vào các lớp liên quan ,Hàm main chỉ việc call các đối tượng , không có thêm bất  cứ logic check hay các xử lý giao diện người dùng nào !  ( nếu không làm được thì  -1 điểm )

Re: Thử tay nghê OOP của bạn ( tiếp) !

Đã gửi: T.Hai 01/10/2012 1:42 pm
gửi bởi hipcool
Mình đang làm quen vói C#. Bạn có thể gửi đáp án cho mình tham khảo dc ko :)

Re: Thử tay nghê OOP của bạn ( tiếp) !

Đã gửi: T.Ba 23/10/2012 11:34 pm
gửi bởi qhai_2009
sao không ai muốn thử cả , chắc khó lắm đây để thử xem

Re: Thử tay nghê OOP của bạn ( tiếp) !

Đã gửi: T.Bảy 17/11/2012 9:30 am
gửi bởi vuathongtin
Cái này dễ mà, a e cứ tự tin mà làm, cuối năm công việc cơ quan hơi bận nên chẳng còn tay nào để thử :) . Ai làm tốt mình sẽ có thưởng, :D

Re: Thử tay nghê OOP của bạn ( tiếp) !

Đã gửi: T.Sáu 17/05/2013 1:21 pm
gửi bởi thuanchinapro07
Anh haipt lại gạ gẫm các bạn trong thread rồi :)

Re: Thử tay nghê OOP của bạn ( tiếp) !

Đã gửi: T.Tư 19/06/2013 3:45 pm
gửi bởi phuoctrung
e chưa học :P