• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chưa hiểu được C# thông báo lỗi gì???

Nơi trao đổi, hỏi đáp về hướng đối tượng (OOP - Object-Oriented Programming), không giới hạn về ngôn ngữ lập trình
User avatar
TheDark
Guru
Guru
Posts: 188
Joined: Thu 04/11/2010 3:56 pm
Location: Mang Thít - Vĩnh Long
Has thanked: 6 times
Been thanked: 33 times

Chưa hiểu được C# thông báo lỗi gì???

Postby TheDark » Fri 20/01/2012 11:20 pm

Mình có những class sau:
  1. namespace Library
  2. {
  3.     public abstract partial class GameState
  4.     {
  5.     .........
  6.     }
  7. }


[csharp]
using Library;

namespace Game.GameScreens
{
public abstract partial class BaseGameState : GameState
{
.........
}
}[/csharp]
[csharp]
using Library;

namespace Game.GameScreens
{
class TitleScreen : BaseGameState
{
........
}
}[/csharp]
Mình khai báo đối tượng TitleScreen trong một class khác như sau:
[csharp]
using Library;
using Game.GameScreens;

namespace Game
{
public class Game1 : Game
{
..........
public TitleScreen titleScreen;
..........
}
}
[/csharp]
Kết quá là:
loi.png
loi.png (3.94 KiB) Viewed 3869 timesMình chưa hiểu C# thông báo lỗi này là như thế nào nên cũng chưa có hướng giải quyết?
Last edited by TheDark on Fri 20/01/2012 11:30 pm, edited 1 time in total.User avatar
dazzlingvit
Guru
Guru
Posts: 960
Joined: Tue 18/01/2011 10:21 am
Location: Sinh ra từ hư vô, sống trong thế giới ảo...
Has thanked: 7 times
Been thanked: 112 times
Contact:

Re: Chưa hiểu được C# thông báo lỗi gì???

Postby dazzlingvit » Fri 20/01/2012 11:30 pm

Lỗi nó nói là phạm vi truy cập của lớp TitleScreen còn hẹp hơn của biến titleScreen. Biến này có phạm vi truy cập là public. Bạn phải thêm public vào trước khai báo class TitleScreen mới được :)

User avatar
TheDark
Guru
Guru
Posts: 188
Joined: Thu 04/11/2010 3:56 pm
Location: Mang Thít - Vĩnh Long
Has thanked: 6 times
Been thanked: 33 times

Re: Chưa hiểu được C# thông báo lỗi gì???

Postby TheDark » Fri 20/01/2012 11:31 pm

Thank rất nhiều! Mình thật bất cẩn quá! hihi


Return to “Lập trình hướng đối tượng (OOP)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest